Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Myszyniec, dnia  03.07.2017r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie możliwości określenia limitów dla operacji (zleceń płatniczych) dokonywanych za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, informuje, że  celem ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa operacji, z dniem 1 września 2017r. zostaną wprowadzone limity w poniższych wysokościach:

 

Rodzaj limitu

Wartość limitu dla osób fizycznych  w PLN

Wartość limitu dla klientów instytucjonalnych  w PLN

Maksymalna kwota jednorazowego przelewu

10 000,00

100 000,00

Maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów

50 000,00

2 000 000,00

Maksymalna kwota miesięczna wszystkich przelewów

1 000 000,00

5 000 000,00

Domyślny limit w e-sklepach (PayByNet, Pay ByLink)

700,00

700,00

 

Bank dopuszcza możliwość ustalenia limitów w indywidualnej wysokości, w zależności od potrzeb Posiadacza rachunku. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek w placówce Banku.

Przytoczone zmiany zostały usankcjonowane  w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w § 67, w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w § 79.

Pełna treść Regulaminów w wersji obowiązującej od 01.09.2017r. dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy ds. obsługi rachunków w placówkach Banku, m.in. pod nr telefonów: Centrala 29 77 21 022, O/Łyse 29 77 25 015, O/Rozogi 89 72 26 012, POK Czarnia 29 77 27 013, POK Ostrołęka 29 760 61 91.

                                                                                                        

                                                                                                                       

 Zarząd

 Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

 w Myszyńcu

 

Smart wypłaty w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

 

Uprzejmie informujemy, że klientom Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu została udostępniona nowa funkcjonalność w zakresie wypłat z bankomatów naszego Banku.

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu bez użycia karty. Funkcja działa w ten sposób, że klient z poziomu bankowości internetowej definiuje kwotę (do 500 złotych) i odbiorcę (nr telefonu).

Aby skorzystać z funkcji należy zalogować się do Bankowości Internetowej na swoim komputerze, wejść w zakładkę rachunki/informacja o rachunku, uruchomić opcję „SM@RT WYPŁATA”, wpisać odpowiednią kwotę i tytuł wypłaty. Hasło aktywacyjne zostanie wysłane na podany numer telefonu, bądź zostanie wyświetlone na stronie.

Kod z określonym czasem ważności (2 godziny) można zrealizować samemu lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Zlecenie takie można wykonać także w placówkach naszego Banku.

Naklejka zbliżeniowa Szybkie i wygodne zakupy na wyciągnięcie ręki

Naklejka zbliżeniowa Visa payWave to nowoczesny środek płatniczy, będący odpowiednikiem karty płatniczej. Po naklejeniu np. na telefon umożliwia dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych w kraju, za granicą oraz w Internecie.
Mikroprocesor w karcie aktywuje się jedynie w momencie dokonywania płatności zbliżeniowej.
Wszystkie transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową są autoryzowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia kontrolę nad wydatkami.

Transakcje do kwoty 50 PLN nie wymagają wprowadzenia kodu PIN.

Animacja na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

           Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa, jakie są zalety korzystania z elektronicznego dostępu do konta i jakich zasad należy przestrzegać, aby ustrzec się przed wykradzeniem danych.


Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu:

Zmiany w płatnościach internetowych kartą!

Jeżeli dokonują Państwo płatności przez Internet przy uzyciu kart prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Uprzejmie informujemy, że Bank wprowadza od 1 lutego 2015 r dodatkowe zmiany wynikające z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w następującym zakresie:

  • wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
  • z dniem 1.02.2015r. limit dla transakcji internetowych (z wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych) został ustalony zgodnie z limitem dla transakcji bezgotówkowych. W celu zmiany limitu dla płatności w Internecie (z wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych), Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Informacja dla użytkowników Internet Bankingu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż istnieje możliwość włączenia hasła maskowalnego, które jest dodatkowym zabezpieczeniem przy logowaniu do Internet Bankingu.

Rekomendujemy włączenie tego zabezpieczenia wszystkim użytkownikom w jak najszybszym czasie.

  Aby włączyć nowe zabezpieczenie prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

 

 godziny_otwarcia

 

swift

 

nominacja

X

Right Click

No right click