Menu

zastrzezenia kart

 

Środki wolne od zajępcia

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Zatem obecnie kwota wolna od zajęcia komorniczego równa się 1500 zł.

 

 godziny_otwarcia

 

swift

 

nominacja

X

Right Click

No right click