Menu

zastrzezenia kart

 

 

Wnioski Rodzina 500+, Dobry start 300+ oraz wnioski do PFR. Wyłączenie blokady wyskakujących okienek

W celu złożenia wniosku dotyczącego świadczeń m.in. Dobry Start (300+), Rodzina 500+Tarcza antykryzysowa niezbędne jest wyłączenie blokady wyskakujących okienek.

W zależności od wykorzystywanej przeglądarki, można dodać wyjątki lub blokadę można wyłączyć w następujący sposób:


Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Internet Explorer:

Aby włączyć lub wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Prywatność w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz blokowanie wyskakujących okienek, a następnie wybierz pozycję OK.


Jeżeli Klient nie chce całkowicie usunąć blokady, należy przejść do Ustawień blokady i dodać witrynę bankowości internetowej banku do listy witryn zaufanych, poprzez wpisanie w pole Adres witryny Sieci Web, która ma być dozwolona: adresu https://bank.kbsmyszyniec.pl

 

Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Google Chrome:

Włączanie i wyłączanie wyskakujących okienek

 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Google Chrome.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia.

 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.

 4. Kliknij Pop-upy i przekierowania.

 5. U góry włącz ustawienie Dopuszczone lub Zablokowane.

Zezwalanie na wyskakujące okienka lub ich blokowanie na określonej stronie

 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Google Chrome.
 2. Wejdź na stronę, na której wyskakujące okienka są zablokowane.
 3. Na pasku adresu kliknij Zablokowano wyskakujące okienko Zablokowano wyskakujące okienko.
 4. Kliknij link wyskakującego okienka, które chcesz zobaczyć.
 5. Aby wyskakujące okienka w danej witrynie były zawsze widoczne, wybierz opcję Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka i przekierowania z [witryna] a następnie Gotowe.

 

Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Mozilla Firefox:

Aby otworzyć ustawienia mechanizmu blokowania wyskakujących okien:

 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. W panelu tym można zmienić następujące opcje:
  • W sekcji Uprawnienia, usunięcie zaznaczenia z pola Blokowanie wyskakujących okien spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
  • Kliknięcie przycisku Wyjątki – otwiera okno dialogowe z listą witryn, którym zezwala się na wyświetlanie wyskakujących okien (dalej zwaną listą witryn uprawnionych).
  • Okno dialogowe oferuje następujące opcje:
   Allowed Websites Pop-ups

Zezwalaj/Allow - przycisk pozwala dodać witrynę do listy uprawnionych.
Usuń witrynę/Remove Website - przycisk pozwala usunąć zaznaczoną witrynę z listy uprawnionych.
Usuń wszystkie witryny/Remove All Websites - przycisk pozwala usunąć wszystekie witryny z listy uprawnionych.

Po wprowadzonych zmianach należy je zapisać wciskając przycisk Zapisz zmiany/Save Changes.


Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Safari na komputerze Mac :

 1. Uruchom przeglądarkę Safari na komputerze Mac.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję Safari, a następnie wybierz opcję Preferencje.

 3. Na karcie Ochrona w obszarze Zawartość witryny odznacz opcję Blokuj okna wyskakujące.

Od 1 lipca 2020 r. wnioski Programu Dobry Start (300+) dostępne w systemie bankowości elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej, można składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.

Jak złożyć wniosek o subwencję PFR?

Zamieszczamy instrukcję składania wniosku o subwencję PFR.

 

Bezpłatne webinarium pt. „Bezpieczeństwo Twoich danych w sieci i ochrona przed wyłudzeniami”

Zapraszamy na bezpłatne webinarium na temat bezpieczeństwa w sieci – 22 czerwca br.

Webinarium pt. „Bezpieczeństwo Twoich danych w sieci i ochrona przed wyłudzeniami” odbędzie się w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

 

Webinarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. od godz. 12:00, w formule wirtualnej (on-line) i będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z prowadzącym.

 

Webinarium poprowadzi:

Bartosz Wójcicki - Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od początku swojej pracy zawodowej związany był z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa. Od 2008 r., w sektorze finansowym, w obszarze przeciwdziałania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków. Kierował departamentem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzkiem operacyjnym, w tym prewencję przestępstw, ryzykiem compliance oraz AML. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia.

Od 2014 r. rozwija portfolio produktów antyfraudowych oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej, mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Jest współtwórcą Platformy Antyfraudowej BIK. W 2017 r. objął funkcję dyrektora Biura Usług Antyfraudowych, które odpowiada za rozwój produktów antyfraudowych dla sektora bankowego i pozabankowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 czerwca br.

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 


REJESTRACJA

https://www.kzbs.pl/Bezplatne-webinarium-BIK-i-KZBS-Bezpieczenstwo-Twoich-danych-w-sieci-i-ochrona-przed-wyludzeniami.html

W pole dane do faktury oraz członek KZBS proszę wstawić nazwę banku/nazwę firmy – udział jest darmowy, nie będą wystawiane faktur.

 

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

Informacja o zmianach w Tabela oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Myszyniec, dnia 1 czerwca 2020r

Szanowni Klienci

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu uprzejmie informuje, iż z dniem:

 • 03 czerwca 2020r. ulega zmianie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 37/ZKM/2020 z dnia 09.04.2020r;
 • 01 lipca 2020r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 83/ZRBD/2019 z dnia 11.10.2019 r. (Dział Klienci Instytucjonalni);
 • 01 sierpnia 2020r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 83/ZRBD/2019 z dnia 11.10.2019 r. (Dział Klienci Indywidualni);

Bank dokonuje zmian w Taryfie opłat i prowizji  oraz Tabeli oprocentowania na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r, (§ 35) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§  94).

Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi  co najmniej o 1%, na koszty działania Banku.                                                                  

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu  może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w powyższych dokumentach.

Aktualna Taryfa prowizji i opłat oraz Tabela oprocentowania znajduje się w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl