Menu

free accordion joomla menu

zastrzezenia kart

 

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Myszyniec, dnia  03.07.2017r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie możliwości określenia limitów dla operacji (zleceń płatniczych) dokonywanych za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, informuje, że  celem ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa operacji, z dniem 1 września 2017r. zostaną wprowadzone limity w poniższych wysokościach:

 

Rodzaj limitu

Wartość limitu dla osób fizycznych  w PLN

Wartość limitu dla klientów instytucjonalnych  w PLN

Maksymalna kwota jednorazowego przelewu

10 000,00

100 000,00

Maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów

50 000,00

2 000 000,00

Maksymalna kwota miesięczna wszystkich przelewów

1 000 000,00

5 000 000,00

Domyślny limit w e-sklepach (PayByNet, Pay ByLink)

700,00

700,00

 

Bank dopuszcza możliwość ustalenia limitów w indywidualnej wysokości, w zależności od potrzeb Posiadacza rachunku. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek w placówce Banku.

Przytoczone zmiany zostały usankcjonowane  w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w § 67, w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w § 79.

Pełna treść Regulaminów w wersji obowiązującej od 01.09.2017r. dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy ds. obsługi rachunków w placówkach Banku, m.in. pod nr telefonów: Centrala 29 77 21 022, O/Łyse 29 77 25 015, O/Rozogi 89 72 26 012, POK Czarnia 29 77 27 013, POK Ostrołęka 29 760 61 91.

                                                                                                        

                                                                                                                       

 Zarząd

 Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

 w Myszyńcu

 

X

Right Click

No right click