Menu

free accordion joomla menu

zastrzezenia kart

 

 

Aktualizacja Internet Bankingu - zmiany wizualne

Aktualizacja Internet Bankingu została przeprowadzona w nocy z 21 na 22 marca (środa/czwartek). Prosimy o zapoznanie się z opisem zmian wizualnych.

 

Najważniejsze zmiany wizualne:

1. Strona logowania: zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Identyfikator lub Hasło

2. Nagłówek: zmieniony wygląd ikon, brak ikony wyłącznika na przycisku Wyloguj



3. Lista rachunków, lokat, kredytów:

  1. zmieniony widok tabeli
  2. dla każdego rachunku podręczne menu dostępne w postaci linków
  3. podsumowanie pod tabelą

 

4. Przelewy

a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta

 

b. przelew do ZUS – nowa formatka z walidacją indywidualnego rachunku ZUS


 5.
Historia wykonanych operacji:

  1. zmieniona ikona wyboru kontrahenta w filtrze
  2. zmieniony wygląd zestawienia operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł
  3. przyciski wyboru formatu zestawienia oraz potwierdzenia

 

d. szczegóły operacji oraz dostępne przyciski po kliknięciu w wiersz tabeli np. w nazwę kontrahenta

 

 

6. Wyciągi: zmieniony wygląd tabeli, nowe przyciski Eksportuj oraz Drukuj

 

7. Kontrahenci:

  • Pozycja Kontrahenci dostępna z poziomu głównego menu
  • Zmieniony wygląd tabeli
  • dla każdej grupy dostępne podręczne menu w postaci linków: Zmień nazwę, Usuń, Dodaj kontrahenta
  • dla każdego kontrahenta podręczne menu w postaci linków: Wykonaj przelew, Modyfikuj, Usuń (w przypadku wyboru kontrahenta z poziomu przelewu, dostępny wyłącznie jeden link: Wybierz)

 

e. Wybór kontrahenta z poziomu formatki przelewu


f. Usunięcie kontrahenta wprost z listy:


8. Zgody - podgląd i możliwość zmiany zgód udzielonych przez klienta


9. Invoobill:
Przełączanie widoków płatności za pomocą przycisków nad tabelą

 

 

X

Right Click

No right click