Menu

zastrzezenia kart

 

 

Silne uwierzytelnianie w bankowości internetowej od 19 sierpnia 2019r.

Szanowni Klienci,

W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunków bankowych, a także wobec konieczności dostosowania się do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r.  w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2), od 19 sierpnia 2019 r. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu uruchamia tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej (Internet Banking). Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS.

Wszystkich Klientów, którzy jako opcję autoryzacji przelewów posiadają jeszcze listy haseł jednorazowych zapraszamy do placówek Banku w celu zmiany sposobu autoryzacji operacji na kody SMS.