Menu

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Myszyniec, dn. 31.10.2019r

Szanowni Państwo,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty płatnicze czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Od 1 grudnia 2019 r zmienia się Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu” wynikają z konieczności dostosowania go do wymogów przepisów prawa dotyczących:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty;
  2. Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Główne zmiany wprowadzone w regulacji to:

  • dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;
  • zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
  1. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS;
  2. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazanej powyżej;

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej https://www.kbsmyszyniec.pl.

Nowy regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych obowiązujący od 01.12.2019r:

                                                                           

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu