Menu

joomla accordion free

zastrzezenia kart

 

 

Wnioski Rodzina 500+, Dobry start 300+ oraz wnioski do PFR. Wyłączenie blokady wyskakujących okienek

W celu złożenia wniosku dotyczącego świadczeń m.in. Dobry Start (300+), Rodzina 500+Tarcza antykryzysowa niezbędne jest wyłączenie blokady wyskakujących okienek.

W zależności od wykorzystywanej przeglądarki, można dodać wyjątki lub blokadę można wyłączyć w następujący sposób:


Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Internet Explorer:

Aby włączyć lub wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Prywatność w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz blokowanie wyskakujących okienek, a następnie wybierz pozycję OK.


Jeżeli Klient nie chce całkowicie usunąć blokady, należy przejść do Ustawień blokady i dodać witrynę bankowości internetowej banku do listy witryn zaufanych, poprzez wpisanie w pole Adres witryny Sieci Web, która ma być dozwolona: adresu https://bank.kbsmyszyniec.pl

 

Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Google Chrome:

Włączanie i wyłączanie wyskakujących okienek

 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Google Chrome.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia.

 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.

 4. Kliknij Pop-upy i przekierowania.

 5. U góry włącz ustawienie Dopuszczone lub Zablokowane.

Zezwalanie na wyskakujące okienka lub ich blokowanie na określonej stronie

 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Google Chrome.
 2. Wejdź na stronę, na której wyskakujące okienka są zablokowane.
 3. Na pasku adresu kliknij Zablokowano wyskakujące okienko Zablokowano wyskakujące okienko.
 4. Kliknij link wyskakującego okienka, które chcesz zobaczyć.
 5. Aby wyskakujące okienka w danej witrynie były zawsze widoczne, wybierz opcję Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka i przekierowania z [witryna] a następnie Gotowe.

 

Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Mozilla Firefox:

Aby otworzyć ustawienia mechanizmu blokowania wyskakujących okien:

 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. W panelu tym można zmienić następujące opcje:
  • W sekcji Uprawnienia, usunięcie zaznaczenia z pola Blokowanie wyskakujących okien spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
  • Kliknięcie przycisku Wyjątki – otwiera okno dialogowe z listą witryn, którym zezwala się na wyświetlanie wyskakujących okien (dalej zwaną listą witryn uprawnionych).
  • Okno dialogowe oferuje następujące opcje:
   Allowed Websites Pop-ups

Zezwalaj/Allow - przycisk pozwala dodać witrynę do listy uprawnionych.
Usuń witrynę/Remove Website - przycisk pozwala usunąć zaznaczoną witrynę z listy uprawnionych.
Usuń wszystkie witryny/Remove All Websites - przycisk pozwala usunąć wszystekie witryny z listy uprawnionych.

Po wprowadzonych zmianach należy je zapisać wciskając przycisk Zapisz zmiany/Save Changes.


Zarządzanie wyskakującymi okienkami w przeglądarce Safari na komputerze Mac :

 1. Uruchom przeglądarkę Safari na komputerze Mac.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję Safari, a następnie wybierz opcję Preferencje.

 3. Na karcie Ochrona w obszarze Zawartość witryny odznacz opcję Blokuj okna wyskakujące.