Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,

 

że w dniu 28 KWIETNIA 2023r. o godz. 1200
 w PK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: CUPEL, CYK, MICHAŁOWO, SUROWE

 
na którym Zarząd KBS:
  • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
  • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
  • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
  • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU