Menuzastrzezenia kart

 

 

Godziny graniczne przelewów

AB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu Placówka Banku System bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku 1 w godzinach pracy placówki 15:30
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1 w godzinach pracy placówki 15:30
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR1 w godzinach pracy placówki 15:30
Blue -Cash (natychmiastowy)2 w godzinach pracy placówki 24h
SORBNET3 14:30 14:30
EMIR-L3 14:00 -
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Do godziny 15:30
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A. Do godziny 18:00
ELIXIR I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00
Blue-Cash (natychmiastowy) 2 24h
SORBNET Do godziny 16:00

 

  1. Przelewy zlecone po godzinie 15.30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
  2. Zlecenia płatnicze w trybie Blue-Cash mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym Blue -Cash oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej: www.kbsmyszyniec.pl
    Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN do 20 000 zł oraz do Banku Pekao SA do wysokości 5 000,00 zł, na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie Blue-Cash nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
  3. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

AB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty Placówka Banku System bankowości internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku D w godzinach pracy placówki
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D w godzinach pracy placówki
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:
  • SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR
D+1 w godzinach pracy placówki
  • Pozostałe polecenia wypłaty
D+2 w godzinach pracy placówki
Przekazy w trybie pilnym D 12:30
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku BPS D 17:00