Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności interfejsu API PSD2

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.

 

 • Dostępność za IIV kwartał 2022
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
       

 

 • Dostępność za III kwartał 2022
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
       

 

 • Dostępność za II kwartał 2022
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100  0 99,97  0,03

 

 • Dostępność za I kwartał 2022
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
100   99,88  0,12

 

 • Dostępność za IV kwartał 2021
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100  0 99,96  0,04

 

 • Dostępność za III kwartał 2021
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
100   0  99,93  0,07

 

 • Dostępność za II kwartał 2021
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 99,89  0,11  99,98  0,02

 

 • Dostępność za I kwartał 2021
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,95  0,05

 

 • Dostępność za IV kwartał 2020
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,95  0,05

 

 • Dostępność za III kwartał 2020
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,77  0,33

 

 • Dostępność za II kwartał 2020
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,92  0,08 • Dostępność za I kwartał 2020
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,82  0,18

 

 • Dostępność za IV kwartał 2019
API PSD2   Bankowośćinternetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 99,91  0,09  99,68  0,32