Menu

zastrzezenia kart

 

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności interfejsu API PSD2

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.

 

  • Dostępność za okres 14.09. - 13.12.2019r. (liczba minut w kwartale: 131 040; liczba sekund w kwartale: 7 776 000)
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 99,91  0,09  99,68  0,32

 

  • Dostępność za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. (liczba minut w kwartale: 129 600; liczba sekund w kwartale: 7 862 400 [uwzględnia dodatkowy dzień  w kwartale - 29.02])
API PSD2   Bankowość internetowa  
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 Dostępność
(%)
 Niedostępność
(%)
 100,00  0,00  99,82  0,18