Menu

zastrzezenia kart

 

Stawki referencyjne

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚREDNICH STÓP PROCENTOWYCH

 W miesiącu październiku 2018

 

 

STAWKA REFERENCYJNA

 

WIELKOŚĆ STAWKI

OPROCENTOWANIE DLA KREDYTÓW PRZETERMINOWANYCH UDZIELONYCH

 

 

DO 30.04.2016

PO 30.04.2016

WIBOR 3M

(średni WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

 

1,72%

 

10%

 

14%

WIBOR 3M- stosowany w przypadku kredytów preferencyjnych inwestycyjnych

( WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

 

1,71%

 

10%

 

14%

WIBOR 6M

(średni WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe)

 

1,78%

 

 

10%

 

14%

Redyskonto weksli

 

1,75%

10%

14%

Stopa lombardowa

 

2,5%

10%

14%

 

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu

 

 

 

 

 

X

Right Click

No right click