Menu

zastrzezenia kart

 

 

Stawki referencyjne

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚREDNICH STÓP PROCENTOWYCH

 W miesiącu grudniu 2018 (obowiązuje od 01.01.2019)

 

 

STAWKA REFERENCYJNA

WIELKOŚĆ STAWKI

OPROCENTOWANIE DLA KREDYTÓW PRZETERMINOWANYCH UDZIELONYCH

 

 

DO 30.04.2016

PO 30.04.2016

WIBOR 3M

(średni WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

1,72%

10%

14%

WIBOR 3M- stosowany w przypadku kredytów preferencyjnych inwestycyjnych

( WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

1,72%

10%

14%

WIBOR 6M

(średni WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe)

1,79%

10%

14%

Redyskonto weksli

1,75%

10%

14%

Stopa lombardowa

2,5%

10%

14%

 

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu