Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Historia Banku

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu działa głównie na terenie północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, tj. na terenie Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego: Myszyniec, Czarnia, Łyse oraz w woj. warmińsko-mazurskim w powiecie szczycieńskim. Siedziba Banku znajduje się w Myszyńcu. Bank posiada Oddziały w Łysych i w Rozogach oraz  punkty kasowe w Czarni i w Ostrołęce. Teren działania Banku określony jest w Statucie Banku. Od 01.07.2011 roku Bank jest zrzesozny w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A., natomast z dniem 01.07.2012 roku została zmieniona nazwa na Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu.

Historia bankowości spółdzielczej w Myszyńcu sięga 1926r.,kiedy to na plebanii przy miejscowym kościele powstaje pierwsza spółdzielnia – Kasa Stefczyka. Jej założycielem i pierwszym Prezesem był ksiądz kanonik Klemens Sawicki. Pomieszczenie na Kasę było wynajmowane bezpłatnie. Działalność Kasy polegała na gromadzeniu oszczędności i udzielaniu pożyczek. Wszelkie operacje związane z wypłatami i wpłatami odnotowane były w „Książeczce obrachunkowej” i potwierdzone podpisami kasjera i księgowego lub członka Zarządu. W 1927 roku wpisowe do Kasy wynosiło 3 zł a udział członkowski 25 zł.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Kasy Stefczyka w Myszyńcu. Wszelkie długi zostały przejęte przez Niemców, którzy dokonali przeliczenia zadłużenia ze złotówek na marki, stosując przelicznik 2,10 zł = 1 marka. Księgi Kasy Stelczyka nie dostały się w ręce okupanta, ponieważ zostały spalone przez jednego z pracowników Kasy. Odtwarzana z pamięci - pod presją Niemców – przez księgowego Kasy lista dłużników zawierała  wielokrotnie mniej nazwisk niż spalone dokumenty.

Po zakończeniu wojny w 1946 roku w Myszyńcu rozpoczęła działalność Gminna Kasa Spółdzielcza, która  mieściła się w dwóch pokojach wynajętych w budynku prywatnym przy ulicy Stalina 54 (w 1959 r. nastąpiła zmiana nazwy ulicy na Stacha Konwy ). GKS prowadziła działalność oszczędnościowo-pożyczkową oraz obsługę Gminnej Spółdzielni” Samopomoc Chłopska”. W 1950 r udział członkowski wynosił 30 zł.

W marcu 1957r. zostaje zmieniona nazwa Spółdzielni na „Kasę Spółdzielczą w Myszyńcu”. W latach 1959 – 1972 nazwa „Kasa Spółdzielcza” była używana równocześnie z nazwą „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa”. Od 1 stycznia 1973 r. placówka w Myszyńcu nosi nazwę „Bank Spółdzielczy”. Nazwa ta została zarejestrowana w Sądzie 17 maja 1974r. Do 1977r. siedziba Banku mieściła się przy ulicy Stacha Konwy 48.

W listopadzie 1977r. nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku budynku bankowego przy Placu Wolności 56. Nowo wybudowana siedziba o pow. użytkowej 510m2 w znacznym stopniu poprawiła warunki pracy i usprawniła obsługę klientów.

Na terenie gminy Czarnia działalność bankowa rozpoczęła się w 1952r, kiedy to został wynajęty lokal od Janiny Grochowalskiej pod Punkt Kasowy. W 1957r Punkt Kasowy w Czarni został przeniesiony do pomieszczeń Prezydium GRN w Czarni (dwie izby i przedsionek), zaś od października 1972r. do lokalu wynajętego w budynku należącym do P.P. Budzyńskich. Działalność  bankowa prowadzona była w tym budynku do czerwca  2001r.

Na terenie gminy Rozogi działalność Banku Spółdzielczego w Myszyńcu rozpoczęła się 1 października 1975r. wraz z przejęciem placówki bankowej od BS w Świętajnie w związku z reorganizacją terenową i utworzeniem nowych województw. Siedziba Oddziału w Rozogach mieściła się na I piętrze budynku będącym własnością UG Rozogi. W 1985 r rozpoczęta została modernizacja i rozbudowa budynku zakupionego na siedzibę Oddziału. Nowa siedziba została oddana do użytku w 1987r. W 2006r. wykonany został kapitalny remont i modernizacja pomieszczeń w znaczny sposób poprawiający obsługę klientów.

Oddział Banku w Łysych powstał 1 października 1999 r. w wyniku połączenia Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i Banku Spółdzielczego w Łysych. Siedziba Oddziału mieściła się na Pl. 22 lipca 14. Od 1 stycznia 2003r. siedziba Oddziału została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 38.W nowej siedzibie znacząco  poprawiły się warunki pracy i obsługi klientów.

Punkt Kasowy w Ostrołęce został otwarty 21 marca 2006r na ulicy Targowa 8 w budynku marketu budowlanego Centrum Targowa.

Punkt Kasowy w Myszyńcu został otwarty 5 listopada 2008r na ulicy Plac Wolności 60 w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.