Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

KREDYT BEZPIECZNA GOTÓWKA

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel – Kredytobiorca sam decyduje na co przeznaczy pieniądze:

 • na remont
 • na nowy sprzęt
 • na wakacje
 • na samochód
 • inne dowolne cele zgodnie z aktualnymi potrzebami

Bez koniczności udokumentowania ich wykorzystania.

 

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.


KORZYŚCI:

 • na dowolny cel – sam decydujesz na co przeznaczysz pieniądze
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • akceptujemy różne źródła dochodów
 • możliwość wyboru dnia, w którym Będziesz spłacać kredyt
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu

Zdecyduj, jaką kwotę potrzebujesz i realizuj swoje plany na przyszłość!


WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • Okres kredytowania: do 96 miesięcy
 • Kwota kredytu: do 250 000,00 PLN (minimalna kwota - 500,00 PLN)
 • Oprocentowanie:

   - Dla kredytu z okresem kredytowania od 1 m-ca do 60 m-cy – oprocentowanie stałe

   - Dla kredytu z okresem kredytowania od 61 m-ca do 96 m-cy – oprocentowanie zmienne


Oprocentowanie oraz prowizja
– zgodnie z:

Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 3,00%

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11.68%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  44 470,31 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 3 552,87 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 118,42 PLN, zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych oraz koszt ubezpieczenia na życie w wariancie podstawowym 2 667,00 PLN (przyjęty dla Kredytobiorcy w wieku 45 lat) . Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 162 899,31 PLN.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 3,70%

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11,04%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  42 632,31 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 4 381,87 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 118,42 PLN, zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 161 061,31 PLN.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 4,50%

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11,36%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  43 579,75 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 5 329,30 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN , opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 36,93 PLN, zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 162 008,75 PLN.

 

Pliki do pobrania: