Menu

accordion menu jquery

zastrzezenia kart

 

 

KREDYT BEZPIECZNA GOTÓWKA

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel – Kredytobiorca sam decyduje na co przeznaczy pieniądze:

 • na remont
 • na nowy sprzęt
 • na wakacje
 • na samochód
 • inne dowolne cele zgodnie z aktualnymi potrzebami

Bez koniczności udokumentowania ich wykorzystania.

 

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.


KORZYŚCI:

 • na dowolny cel – sam decydujesz na co przeznaczysz pieniądze
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • akceptujemy różne źródła dochodów
 • możliwość wyboru dnia, w którym Będziesz spłacać kredyt
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu

Zdecyduj, jaką kwotę potrzebujesz i realizuj swoje plany na przyszłość!


WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • Okres kredytowania: do 96 miesięcy
 • Kwota kredytu: do 150 000,00 PLN (minimalna kwota - 500,00 PLN)
 • Oprocentowanie:

   - Dla kredytu z okresem kredytowania od 1 m-ca do 60 m-cy – oprocentowanie stałe

   - Dla kredytu z okresem kredytowania od 61 m-ca do 96 m-cy – oprocentowanie zmienne


Oprocentowanie oraz prowizja
– zgodnie z:

Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KREDYTU Z OKRESEM KREDYTOWANIA DO 5 LAT - STAŁA STOPA PROCENTOWA

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 21.01.2021r wynosi 10,01%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  31 008,00 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021r na okres 40 miesięcy, oprocentowanie stałe 7,20% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, raty w wys. 783,00 PLN pierwsza, następne  po 775,00 PLN  płatne do 20-go  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  4 928,28 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 3 802,08 PLN, prowizja w wysokości 775,20 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 320,00 PLN z i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 31,00 PLN, zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 35 936,28 PLN.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KREDYTU Z OKRESEM KREDYTOWANIA POWYŻEJ 5 LAT DO 8 LAT - ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 21.01.2021r wynosi 8,80%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  50 905,00 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021r na okres 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym (średni WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półrocze + stała marża banku w wys. 6,95 p.p.), zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, raty w wys. 555,00 PLN pierwsza, następne  po 530,00 PLN  płatne do 20-go  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  16 886,86 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 14 795,34 PLN, prowizja w wysokości 1 272,62 PLN, opłata za administrację rachunku kredytowego 768,00 PLN i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 50,90 PLN, zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 67 791,86 PLN.DO POBRANIA:

 

Pliki do pobrania: