Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lokaty terminowe są najatrakcyjniejszą i najmniej ryzykowną formą oszczędzania.
Wysokie oprocentowanie zapewnia, że Twoje pieniądze pracują na Ciebie.

Oferujemy:
Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w złotych:

 • lokaty ON (overnight)
 • 7 - dniowe
 • 14 - dniowe
 • 21 - dniowe
 • 1 - miesięczne
 • 3 - miesięczne
 • 6 - miesięczne
 • 12 - miesięczne

Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł.


Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w EUR i USD: 

 • 1 - miesięczne
 • 3 - miesięczne
 • 6 - miesięczne
 • 12 - miesięczne

Minimalna kwota lokaty wynosi 100,00 EUR lub 100,00 USD.

Odsetki dopisywane są do lokaty w dniu upływu zadeklarowanego terminu.
Jeżeli po upływie okresu zadeklarowanego lokata nie zostanie zlikwidowana,
Bank automatycznie odnawia ją na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu wznowienia.
Wypłata dopisanych odsetek nie narusza warunków umowy i może nastąpić w czasie trwania następnego okresu przechowywania lokaty.
Bank nie pobiera prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych.

Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.