Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

EKO? LOGICZNE, ŻĘ SIĘ OPŁACA

Przeznaczenie kredytu:

Przedmiotem kredytowania w ramach Umowy jest finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

1) okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,

2) materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,

3) odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,

4) domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,

5) systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,

6) przydomowych oczyszczalni ścieków,

7) kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012

8) ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),

9) rowerów i innego sprzętu sportowego,

10) samochodów osobowych z napędem elektrycznym,

11) pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna).

12) Przyłącze do miejskiej sieci cieplnej.

13) innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,

14) cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

 

Formy udokumentowania celowości wykorzystania kredytu: udokumentowanie 60% kwoty kredytu na podstawie faktury lub przeprowadzonej inspekcji.
Kwota kredytu: nie może być niższa niż 5.000 zł, a maksymalnie może wynosić 150 000,00 zł.
Okres kredytowania: do 10 lat
Kredyt adresowany jest do: osób fizycznych, fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
Zabezpieczenie: do uzgodnienia z Bankiem
Oprocentowanie oraz prowizja – zgodnie z:
Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu
Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KREDYTU „EKO KREDYT” Z OKRESEM SPŁATY DO 60 MIESIĘCY

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 15.10.2020r wynosi 6,12%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  35 667,00 PLN, umowa zawarta w dniu 15.10.2020r na okres 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 4,50% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, raty w wys. 621,00 PLN pierwsza, następne  59 rat po 594,00 PLN  płatne do 14-go  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  5 266,79 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 4 073,45 PLN, prowizja w wysokości 713,34 i opłata za administrację rachunku kredytowego 480,00 PLN zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 40 933,79 PLN.

 

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KREDYTU „EKO KREDYT” Z OKRESEM SPŁATY OD 61 MIESIĘCY

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 15.10.2020r wynosi 5,24%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  35 667,00 PLN, umowa zawarta w dniu 15.10.2020r na okres 108 miesięcy, oprocentowanie zmienne 3,99% w stosunku rocznym (średni WIBOR 6M  z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego półrocze + marża 3,70 p.p.) zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, raty w wys. 357,00 PLN pierwsza, następne  107 rat po 330,00 PLN  płatne do 14-go  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  8 035,08 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 6 457,74 PLN, prowizja w wysokości 713,34 i opłata za administrację rachunku kredytowego 864,00 PLN zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 43 702,08 PLN.

 

Pliki do pobrania: