Menu

zastrzezenia kart

 

 

EKO KREDYT

Przeznaczenie kredytu:

Przedmiotem kredytowania w ramach Umowy są:

  • Instalacje: systemy fotowoltaiczne o mocy 2kW – 20kW, pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła ciepła opalane biomasą, układ mikrokogeneracyjny dla instalacji na biogaz, biopłyny lub biomasę.
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
  • Pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna).
  • Przyłącze do miejskiej sieci cieplnej.
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych.
  • Kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki),
  • Samochody i pojazdy elektryczne.

Kwota kredytu - nie może być niższa niż 5.000 zł, a maksymalnie może wynosić 150 000,00 zł.

Okres kredytowania: do 10 lat

Kredyt adresowany jest do: osób fizycznych, fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

Zabezpieczenie: do uzgodnienia z Bankiem

Oprocentowanie oraz prowizja – zgodnie z poniżej zamieszczoną Tabelą oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.