Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

LOKATY TERMINOWE

Lokaty terminowe są najatrakcyjniejszą i najmniej ryzykowną formą oszczędzania.
Wysokie oprocentowanie zapewnia, że Twoje pieniądze pracują na Ciebie.
   
Oferujemy:

Lokaty o stałym oprocentowaniu w złotych:

 • 7 –    dniowe
 • 14 –  dniowe
 • 21 – dniowe


Lokaty o stałym oprocentowaniu w złotych:

 • 1 - miesięczne
 • 2 - miesięczne
 • 3 - miesięczne
 • 6 - miesięczne
 • 12 - miesieczne
 • 24 - miesięczne i dłużej

Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł.

 

Lokata z postępem
12 - miesięczna w złotych o stałym oprocentowaniu.
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000,00 zł.

 

Lokata "Skarbonka"
12 - miesięczna w złotych o stałym oprocentowaniu (z systematycznymi dopłatami).
Minimalna kwota lokaty wynosi 100,00 zł.

 

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w EUR i USD:

 • 1 – miesięczne
 • 3 – miesięczne
 • 6 – miesięczne
 • 12 – miesięczne

Minimalna kwota lokaty wynosi 100,00 EUR lub 100,00 USD.Odsetki dopisywane są do lokaty w dniu upływu zadeklarowanego terminu. Jeżeli po upływie okresu zadeklarowanego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia ją na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu wznowienia. Wypłata dopisanych odsetek nie narusza warunków umowy i może nastąpić w czasie trwania następnego okresu przechowywania lokaty.

Bank nie pobiera prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych.


Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.