Menu

zastrzezenia kart

 

 

KREDYT OBROTOWY KOMERCYJNY

  • Przeznaczenie kredytu – na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z produkcją w gospodarstwie rolnym
  • Okres kredytowania – do 3 lat
  • Oprocentowanie (uzależnione od okresu kredytowania) oraz prowizja – zgodnie z poniżej zamieszczoną Tabelą oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.


Rolnik może także ubiegać się o kredyt konsumencki dla osób fizycznych, kredyt okolicznościowy, kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną na zasadach dotyczących klienta indywidualnego.