Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY

RACHUNEK BANKOWY DLA ROLNIKÓW W PLN

Dla rolników prowadzony jest rachunek bieżący i pomocniczy w złotych, przeznaczony do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością.\

    umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych w złotych
  • szybką realizację dyspozycji bezgotówkowych
  • realizację stałych zleceń płatniczych i poleceń zapłaty
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziałach i punktach Banku

    Posiadaczowi rachunku bankowego oferujemy:

  • profesjonalną i szybką obsługę w placówkach Bankuobsługę kredytową, w tym odnawialny kredyt w rachunku bieżącym
  • dostęp do rachunku 24h na dobę dzięki systemowi Home Banking / Internet Banking
  • kartę bankomatową i płatniczą Visa Electron Bussines
  • SMS-ową informację o wysokości salda i obrotach na rachunku 

    Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.