Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Doładowania telefonów

 

Bank świadczy usługi doładowywania telefonów komórkowych na kartę dla posiadaczy konta w KBS w Myszyńcu. Transfer środków jest bardzo szybki i trwa zazwyczaj do kilku minut, za wykonanie usługi nie są pobierane żadne opłaty. Doładowania można dokonać w dowolnej placówce naszego Banku lub w domu przez Internet.

Obsługiwane sieci, nominały doładowań oraz okresy ważności doładowań znajdują się pod adresem:
https://topup.blue.pl/doladowania/


Jak doładować telefon poprzez bankowość internetową?

Wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej, wybrać z Menu opcję "Doładowanie telefonu", następnie wybrać operatora i wcisnąć przycisk Dalej.
Kolejny krok to wybranie numeru telefonu oraz kwoty doładowania.
Należy zwrócić uwagę, aby numer telefonu podany był z prefiksem kraju, bez znaku „+” i „0”.
W zależności od operatora  w formularzu zostanie pokazana lista dostępnych kwot doładowań lub pole na wpisanie własnej kwoty. Po podaniu tych danych należy wcisnąć przycisk Dalej.
W kolejnym kroku doładowania system wyświetla szczegóły transakcji i prosi o hasło. Po podaniu prawidłowego hasła i naciśnięciu przycisku Wykonaj, system wyświetli komunikat informujący o przyjęciu zlecenia doładowania konta.
W ciągu kilkudziesięciu sekund na koncie telefonu pojawi się zasilenie.

 

Proces doładowania telefonu komórkowego w bankomacie wygląda następująco: po wprowadzeniu do bankomatu karty płatniczej i numeru PIN (identycznie jak w przypadku wypłaty z bankomatu) na ekranie bankomatu z polecenia wyboru typu operacji należy wybrać "doładowanie telefonu", na kolejnych ekranach klient wybiera operatora, kwotę doładowania oraz dwukrotnie wprowadza numer telefonu, doładowanie zostaje automatycznie wykonane, a klient otrzymuje wydrukowane potwierdzenie dokonania operacji.

 

Regulamin doładowań: