Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Możliwość zresetowania hasła w Internet Bankingu

Szanowni Klienci,

W oknie logowania do systemu bankowości elektronicznej umożliwiono zresetowanie hasła w przypadku zablokowania dostępu przez trzykrotne błędne wprowadzenie hasła lub jego zapomnienie.

 

W celu zresetowania hasła do bankowości internetowej należy:

1. Wybrać Problem z logowaniem? Zresetuj hasło

2. Następnie należy wprowadzić IdentyfikatorNumer telefonu.

   

 

3. Po zatwierdzeniu operacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny na adres email podany w Banku, należy go odczytać ze skrzynki email i wprowadzić w oknie logowania w polu Kod wiadomości email.

4. Ostatni etap resetowania hasła, to poprawna odpowiedź na pytania weryfikacyjne wyświetlone w bankowości internetowej i zatwierdzenie operacji.