Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Platforma wymiany walutowej DealingBPS

DealingBPS baner

 

Czym jest Platforma wymiany walutowej DealingBPS?

Podstawowym założeniem platformy wymiany walutowej jest zawieranie transakcji walutowych pomiędzy Klientem a Bankiem. 

Klient samodzielnie poprzez platformę (zakładkę) w bankowości elektronicznej podejmuje decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazywany w DealingBPS.

Platforma DealingBPS umożliwia śledzenie online kursów par walutowych, które są zawarte w Umowie oraz dokonywanie transakcji. Klient, w momencie zawarcia transakcji powinien posiadać na rachunku całą kwotę waluty niezbędną do dokonania transakcji.

Korzystanie z Platformy Walutowej oraz transakcje wymiany walut są bezpłatne.

Korzyści:

 • szybka i łatwa wymiana waluty w dowolnym miejscu i czasie za pomocą komputera, telefonu lub tabletu,
 • bezpłatne korzystanie z kantoru internetowego,
 • możliwość wymiany nawet małej kwoty,
 • kupno i sprzedaż waluty po atrakcyjnych kursach,
 • wsparcie telefoniczne naszych pracowników,
 • pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

W celu uruchomienia platformy wymiany walutowej DealingBPS klient:

 • musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej Internet Banking;

 • podpisać Umowę transakcji skarbowych;

 • posiadać co najmniej rachunek w PLN i w jednej walucie obcej, tj. EUR lub USD.

Platforma daje możliwość wymiany walut na dwa sposoby, tj. FX Spot i FX Order.

 1. FX Spot – to natychmiastowa negocjowana wymiana waluty (kupna lub sprzedaży) po kursach negocjowanych opartych o bieżące kwotowania z rynku walutowego międzybankowego;
 2. FX Order – to warunkowe zlecenie zawarcia natychmiastowej transakcji wymiany waluty bazowej za walutę kwotowaną (kupna lub sprzedaży). Jest to tzw. zlecenie z limitem ceny, którą to cenę wprowadza klient w platformie DealingBPS. Zatem transakcja będzie zrealizowana wówczas jeśli wskazana przez klienta cena „pojawi” się w kursach. 


Pliki do pobrania: