Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Przelew BLIK na telefon

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu udostępnił Państwu nową funkcjonalność pozwalającą na wykonywanie przelewów na numer telefonu za pośrednictwem BLIKA w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Na czym polega przelew BLIK na telefon?

Funkcja ta polega na natychmiastowym przesyłaniu pieniędzy z rachunku bankowego jednego użytkownika na rachunek innego, z wykorzystaniem numerów telefonu uczestników transakcji. Główną zaletą przelewów za pomocą numeru telefonu w BLIK są szybkość, wygoda oraz brak konieczności posiadania numeru rachunku odbiorcy. Do uruchomienia usługi konieczna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Nasz Bank.
Maksymalna kwota jednarazowego przelewu na telefon to 500 zł.

Jak aktywować funkcję BLIK przelew na telefon ? 
Wymaga aktywnej usługi BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank! Zobacz jak włączyć usługę BLIK w Aplikacji mobilnej.

1. Zaktualizuj aplikację „Nasz Bank”.

2. Zaloguj się do aplikacji i wejdź w opcje „Ustawienia” po czym kliknij Przelew na telefon BLIK”

3. Oznacz użytkowników przelewów na telefon BLIK i włącz możliwość odbierania przelewów na telefon BLIK.

 

Jak wykonać przelew na telefon BLIK ?

1. Wybierz opcje „Przelew na telefon”.

blik p2p 2

2. Wybierz odbiorcę lub wpisz numer telefonu.

blik p2p 3

Kontakty oznaczone BLIK mogą odbierać przelewy na telefon BLIK.


3. Uzupełnij szczegóły operacji i wybierz DALEJ.

blik p2p 4

4. Sprawdź dane przelewu, wybierz WYKONAJ ,podaj PIN i ZATWIERDŹ. Gotowe!

 

Limity dla przelewów BLIK na telefon:

Domyślny limit pojedyńczej operacji - 500 zł.

Maksymalny limit - 500 zł.