Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

O programie Rodzina+

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.

Od 1 lutego 2023 r. rusza kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski pozwalające uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r., będzie można składać do ZUS już od 1 lutego 2023 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • portalu PUE ZUS
 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia>
 • bankowości elektronicznej - Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu umożliwia składanie wniosków Rodzina 500+ od 1 lutego 2023 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klient wybiera zakładkę „Wnioski 500+”.

Przetwarzanie danych

Bank umożliwia złożenie wniosku i dostarczenie go do systemu emp@tia z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych w formularzu, nie będzie również dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej danych wskazanych we wniosku oraz załączników. Bank nie dysponuje również informacjami dotyczącymi dalszej obsługi wniosku, który zostanie przekierowany do wskazanego we wniosku Organu właściwego.

Wniosek oraz załączniki zostaną usunięte po otrzymaniu od emp@tii potwierdzenia odebrania wniosku

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
 • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami w Banku. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku

Informacje dotyczące statusów wniosku:

Na potwierdzeniu wysłania wniosku będą widoczne statusy informujące o złożonym wniosku oraz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Statusy wniosku:

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia, należy go złożyć ponownie.

Obsługa wniosku

WNIOSEK RODZINA 500+ w systemie internetowym Internet Banking

 • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na każde dziecko w rodzinie aż do ukończenia 18 roku życia niezależnie od wysokości dochodów
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia

 

Pamiętaj:

 • We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres  świadczeniowy, to poprosimy o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego) oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
 • Jeśli gminy nie ma na liście w systemie Internet Banking, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w systemie Internet Banking oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Organu gminy do wspomnianego systemu, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w systemie Internet Banking ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli zostanie przerwane wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Internet Banking, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku można wskazać numer rachunku inny niż w Banku BPS do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Dodatkowo, wprowadzono możliwość odbioru świadczenia osobiście w organie prowadzącym w gminie.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku BPS w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

Bezpieczeństwo

 • Bank udostępnia wniosek Rodzina 500+ BEZPŁATNIE,
 • wniosek należy wypełnić SAMODZIELNIE,
 • nie trzeba instalować na komputerze/urządzeniu mobilnym żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+. Bank Cię o to NIE POPROSI,
 • jeśli chcesz wypełnić wniosek, wystarczy tak jak zawsze zalogować się swoimi danymi: identyfikatorem i hasłem,
 • podanie hasła jednorazowego (SMS lub lista haseł) nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku Rodzina 500+ ani w celu dodania załączników. System poprosi o podanie kodu SMS lub hasła jednorazowego TYLKO wtedy, gdy wprowadzisz inny rachunek (spoza listy dostępnych w banku), na który mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+.
 • jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia. Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową, SMS-ową lub telefoniczną. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych, skorzystanie z linków lub załączników, kierujących na strony internetowe banków,