Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

O programie "Dobry Start"

Program "Dobry Start" to świadczenie dla każdego uczącego się dziecka.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Szczegółowe informacje o programie "Dobry Start" można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Bezpieczeństwo

 • Bank udostępnia wniosek "Dobry Start" BEZPŁATNIE,
 • wniosek należy wypełnić SAMODZIELNIE,
 • nie trzeba instalować na komputerze/urządzeniu mobilnym żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek "Dobry Start". Bank Cię o to NIE POPROSI,
 • jeśli chcesz wypełnić wniosek, wystarczy tak jak zawsze zalogować się swoimi danymi: identyfikatorem i hasłem,
 • podanie hasła jednorazowego (SMS lub lista haseł) nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku Dobry Start ani w celu dodania załączników. System poprosi o podanie kodu SMS lub hasła jednorazowego TYLKO wtedy, gdy wprowadzisz inny rachunek (spoza listy dostępnych w banku), na który mają być przekazywane środki z programu "Dobry Start".
 • jako potwierdzenie wysłania wniosku "Dobry Start" otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia. Przypominamy, że w związku z wnioskiem "Dobry Start" bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową, SMS-ową lub telefoniczną. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych, skorzystanie z linków lub załączników, kierujących na strony internetowe banków

Przetwarzanie danych

Bank umożliwia złożenie wniosku i dostarczenie go do systemu emp@tia z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych w formularzu, nie będzie również dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej danych wskazanych we wniosku oraz załączników. Bank nie dysponuje również informacjami dotyczącymi dalszej obsługi wniosku, który zostanie przekierowany do wskazanego we wniosku Organu właściwego.

Wniosek oraz załączniki zostaną usunięte po otrzymaniu od emp@tii potwierdzenia odebrania wniosku

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku "Dobry Start" w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
 • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami w Banku. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku

Informacje dotyczące statusów wniosku:

Na potwierdzeniu wysłania wniosku będą widoczne statusy informujące o złożonym wniosku oraz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Statusy wniosku:

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia, należy go złożyć ponownie.