Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Wyższe oprocentowanie lokat terminowych


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.07.2022 wzrosło oprocentowanie lokat terminowych znajdujących się w ofercie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

 

Poniżej aktualna tabela oprocentowania:

Visa Mobile - nowa metoda płatności za zakupy w Internecie

visa mobile

Visa Mobile – czyli nowa metoda płatności za zakupy w Internecie.

Szybko, intuicyjnie i – co najważniejsze – jeszcze bezpieczniej!

Visa Mobile dostępna dla klientów wszystkich Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

Jeśli nie lubisz wpisywać w sklepach online i na platformach zakupowych numerów karty płatniczej, to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie! Teraz możesz płacić numerem telefonu 📱


Co trzeba zrobić, aby zapłacić Visa Mobile za zakupy?

Krok 1️⃣

Pobierz aplikację Visa Mobile ze sklepu Google Play lub App Store na swój telefon.

Krok 2️⃣

Dodaj aktywną kartę płatniczą Visa, wydaną przez Bank, do portfela Visa Mobile w aplikacji mobilnej. System sam Cię poprowadzi podpowiadając kolejne działania. Podczas rejestracji trzeba podać dane karty a także adres e-mail i numeru telefonu. Na koniec, ustaw zabezpieczenie aplikacji (PIN lub biometria).

I już, możesz ruszać na bezpieczne internetowe zakupy!

W sklepie internetowym wybierz Visa Mobile jako metodę płatności. Następnie wpisz swój numer telefonu i potwierdź płatność w aplikacji Visa Mobile.

Wszystkie dane dotyczące płatności są zabezpieczone w systemach Visa.

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 15 MAJA 2022r. o godz. 11:30
w POK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:


ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: CUPEL, CYK, MICHAŁOWO, SUROWE


na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

Grupa członkowska dokona wyboru na czteroletnią kadencję delegatów na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.
Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 28 CZERWCA 2022r. o godz. 11:00
 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU


które oceni działalność Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2021r. dokona wyboru członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzi kierunki działania na 2022 r.

 1. Otwarcie obrad, Przyjęcie Regulaminu ZP Wybór Prezydium ZP, Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Komisji: skrutacyjnej oraz odpowiedniości,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu za 2021r,
 5. Sprawozdanie z działalności KBS w Myszyńcu za 2021 r. wraz opinią biegłego rewidenta,
 6. Przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej,
 7. Przyjęcie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej,
 8. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje,
 9. Przyjęcie zmian w Statucie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
 10. Zgłaszanie komisji skrutacyjnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022 – 2026 wraz z przedkładaniem komisji ds. odpowiedniości formularzy oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej i pierwotnej.
 11. Dokonanie oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej członków Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu,
 12. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres czteroletniej kadencji,
 13. Omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich,
 14. Podjęcie uchwał:
  • Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 r.,
  • W sprawie dokonania zmian w statucie KBS w Myszyńcu,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z bilansem za 2021r oraz podziału nadwyżki bilansowej,
  • Przyjęcia kierunków rozwoju na 2022 r.
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarnia

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w centrali Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11:30.

Informujemy również, iż kandydaci na członków Rady Nadzorczej są zobowiązani zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości do przedłożenia na Zebraniu Przedstawicieli formularzy oceny odpowiedniości wraz z niezbędnymi załącznikami, w celu stwierdzenia ich odpowiedniości do pełnienia roli Członka Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 15

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 15 MAJA 2022r. o godz. 10:45
w POK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:


ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 15

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: BRZOZOWY KĄT, CZARNIA, RUTKOWO


na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

Grupa członkowska dokona wyboru na czteroletnią kadencję delegatów na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.
Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

Alerty BIK

Uruchamiając Alerty BIK chronisz się przed wyłudzeniem kredytu na Twoje dane, dowiesz się o opóźnieniach w spłacie kredytów i innych zobowiązań.

Alerty BIK się sprawdzają!

Zobacz więcej na www.bik.pl

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 14

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 15 MAJA 2022r. o godz. 10:00
w POK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 14

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: BANDYSIE, DŁUGIE

 

na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

Grupa członkowska dokona wyboru na czteroletnią kadencję delegatów na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.
Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU

Wyższe oprocentowanie lokat terminowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 13.06.2022 wzrosło oprocentowanie lokat terminowych znajdujących się w ofercie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

 

Poniżej aktualna tabela oprocentowania:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 5

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 17 MAJA 2022r. o godz. 10:00
w SALI KONFERENCYJNEJ
 w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 5

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: DRĘŻEK, WYDMUSY, ZALESIE.

na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

Grupa członkowska dokona wyboru na czteroletnią kadencję delegatów na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.
Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 1

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 6 CZERWCA 2022r. o godz. 10:00
w SALI KONFERENCYJNEJ
 w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 1

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: CIĘĆK, GADOMSKIE, KRYSIAKI, NIEDŹWIEDŹ, WYKROT.

 

 • na którym zostaną przeprowadzone uzupełniające wybory na czteroletnią kadencję delegata na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.


Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 4

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 19 MAJA 2022r. o godz. 10:00
w SALI KONFERENCYJNEJ
 w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 4

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: WOLKOWE

 na którym Zarząd KBS:

 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

Grupa członkowska dokona wyboru na czteroletnią kadencję delegatów na Zebrania Przedstawicieli KBS w Myszyńcu.

Informujemy również, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu wybrani delegaci będą mieli prawo głosu w trakcie głosowania nad wyborem nowego składu Rady Nadzorczej.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU