Menu

joomla accordion free

zastrzezenia kart

 

 

Folder o cyberbezpieczeństwie

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu zaprasza do zapoznania się z folderem zawierającym informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Po zapoznaniu się z tymi informacjami codzienne korzystanie z bankowości elektronicznej oraz innych usług dostępnych w Internecie stanie się bezpieczniejsze.

 

 

e-Składka – proste płatności z ZUS

e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

 

e-Składka - pytania i odpowiedzi:

Smart wypłaty w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

 

Uprzejmie informujemy, że klientom Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu została udostępniona nowa funkcjonalność w zakresie wypłat z bankomatów naszego Banku.

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu bez użycia karty. Funkcja działa w ten sposób, że klient z poziomu bankowości internetowej definiuje kwotę (do 500 złotych) i odbiorcę (nr telefonu).

Aby skorzystać z funkcji należy zalogować się do Bankowości Internetowej na swoim komputerze, wejść w zakładkę rachunki/informacja o rachunku, uruchomić opcję „SM@RT WYPŁATA”, wpisać odpowiednią kwotę i tytuł wypłaty. Hasło aktywacyjne zostanie wysłane na podany numer telefonu, bądź zostanie wyświetlone na stronie.

Kod z określonym czasem ważności (2 godziny) można zrealizować samemu lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Zlecenie takie można wykonać także w placówkach naszego Banku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

 

Szanowni Państwo,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu


Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu
  • wstrzymanie przelewu.


W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).


Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.


Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Informacja dla użytkowników Internet Bankingu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż istnieje możliwość włączenia hasła maskowalnego, które jest dodatkowym zabezpieczeniem przy logowaniu do Internet Bankingu.

Rekomendujemy włączenie tego zabezpieczenia wszystkim użytkownikom w jak najszybszym czasie.

  Aby włączyć nowe zabezpieczenie prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Myszyniec, dnia  03.07.2017r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie możliwości określenia limitów dla operacji (zleceń płatniczych) dokonywanych za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, informuje, że  celem ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa operacji, z dniem 1 września 2017r. zostaną wprowadzone limity w poniższych wysokościach:

 

Rodzaj limitu

Wartość limitu dla osób fizycznych  w PLN

Wartość limitu dla klientów instytucjonalnych  w PLN

Maksymalna kwota jednorazowego przelewu

10 000,00

100 000,00

Maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów

50 000,00

2 000 000,00

Maksymalna kwota miesięczna wszystkich przelewów

1 000 000,00

5 000 000,00

Domyślny limit w e-sklepach (PayByNet, Pay ByLink)

700,00

700,00

 

Bank dopuszcza możliwość ustalenia limitów w indywidualnej wysokości, w zależności od potrzeb Posiadacza rachunku. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek w placówce Banku.

Przytoczone zmiany zostały usankcjonowane  w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w § 67, w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w § 79.

Pełna treść Regulaminów w wersji obowiązującej od 01.09.2017r. dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy ds. obsługi rachunków w placówkach Banku, m.in. pod nr telefonów: Centrala 29 77 21 022, O/Łyse 29 77 25 015, O/Rozogi 89 72 26 012, POK Czarnia 29 77 27 013, POK Ostrołęka 29 760 61 91.

                                                                                                        

                                                                                                                       

 Zarząd

 Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

 w Myszyńcu