Menu

zastrzezenia kart

 

 

Lokata "SKARBONKA" Oszczędzaj systematycznie!

  • Lokata "Skarbonka" otwierana jest od 01.05.2012r. dla osób fizycznych.

  • Okres lokacyjny wynosi 12(dwanaście) miesięcy.

  • Środki na lokatę "Skarbonka" przyjmowane są w złotówkach.

  • Minimalna kwota lokaty wynosi 100zł.

  • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie "Skarbonka" od 16.05.2016r oprocentowane są według stałej stopy procentowej, która wynosi 2,10% w stosunku rocznym.

  • Lokata "Skarbonka" jest lokatą odnawialną.

  • Po upływie okresu lokacyjnego niepodjęte środki z lokaty "Skarbonka" automatycznie deklarują się na kolejny okres lokacyjny.

  • Warunkiem lokaty "Skarbonka"są systematyczne comiesięczne nie nalicza odsetek za dany miesiąc.

Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

Zapraszamy

 

Internet Banking - obsługa rachunku przez Internet

Internet Banking to nowoczesna i wygodna usługa oferowana klientom naszego Banku, polegająca na dostępie do konta osobistego przez internet. Każdy posiadacz rachunku bankowego ma możliwość skorzystania z tej funkcjonalności, która pozwala m.in. na realizacji przelewów między rachunkami tego samego klienta, przelewów międzybankowych, podglądzie salda i historii rachunku, realizacji przelewów zdefiniowanych, podglądzie lokaty. Każdemu użytkownikowi nadawany jest indywidualny login i hasło startowe do pierwszego zalogowania się na stronie internetowej Banku.


Z
apraszamy serdecznie Naszych klientów do korzystania z systemu Internet Banking.
Przejść do systemu można poprzez kliknięcie przycisku, który znajduje się w prawym górnym rogu strony, bądź wpisanie w przeglądarce adresu https://bank.kbsmyszyniec.pl/

Szczegółowe informacje dostępne w Centrali oraz w pozostałych placówkach naszego Banku.

Aby w pełni wykorzystać możliwości programu prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

 

Kliknij aby zobaczyć filmy instruktażowe obsługi IB

Kliknij aby przejść do informacji na temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych