Menu

zastrzezenia kart

 

 

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Myszyniec, dnia  03.07.2017r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie możliwości określenia limitów dla operacji (zleceń płatniczych) dokonywanych za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, informuje, że  celem ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa operacji, z dniem 1 września 2017r. zostaną wprowadzone limity w poniższych wysokościach:

 

Rodzaj limitu

Wartość limitu dla osób fizycznych  w PLN

Wartość limitu dla klientów instytucjonalnych  w PLN

Maksymalna kwota jednorazowego przelewu

10 000,00

100 000,00

Maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów

50 000,00

2 000 000,00

Maksymalna kwota miesięczna wszystkich przelewów

1 000 000,00

5 000 000,00

Domyślny limit w e-sklepach (PayByNet, Pay ByLink)

700,00

700,00

 

Bank dopuszcza możliwość ustalenia limitów w indywidualnej wysokości, w zależności od potrzeb Posiadacza rachunku. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek w placówce Banku.

Przytoczone zmiany zostały usankcjonowane  w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w § 67, w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w § 79.

Pełna treść Regulaminów w wersji obowiązującej od 01.09.2017r. dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy ds. obsługi rachunków w placówkach Banku, m.in. pod nr telefonów: Centrala 29 77 21 022, O/Łyse 29 77 25 015, O/Rozogi 89 72 26 012, POK Czarnia 29 77 27 013, POK Ostrołęka 29 760 61 91.

                                                                                                        

                                                                                                                       

 Zarząd

 Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

 w Myszyńcu

 

Smart wypłaty w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

 

Uprzejmie informujemy, że klientom Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu została udostępniona nowa funkcjonalność w zakresie wypłat z bankomatów naszego Banku.

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu bez użycia karty. Funkcja działa w ten sposób, że klient z poziomu bankowości internetowej definiuje kwotę (do 500 złotych) i odbiorcę (nr telefonu).

Aby skorzystać z funkcji należy zalogować się do Bankowości Internetowej na swoim komputerze, wejść w zakładkę rachunki/informacja o rachunku, uruchomić opcję „SM@RT WYPŁATA”, wpisać odpowiednią kwotę i tytuł wypłaty. Hasło aktywacyjne zostanie wysłane na podany numer telefonu, bądź zostanie wyświetlone na stronie.

Kod z określonym czasem ważności (2 godziny) można zrealizować samemu lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Zlecenie takie można wykonać także w placówkach naszego Banku.

Naklejka zbliżeniowa Szybkie i wygodne zakupy na wyciągnięcie ręki

Naklejka zbliżeniowa Visa payWave to nowoczesny środek płatniczy, będący odpowiednikiem karty płatniczej. Po naklejeniu np. na telefon umożliwia dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych w kraju, za granicą oraz w Internecie.
Mikroprocesor w karcie aktywuje się jedynie w momencie dokonywania płatności zbliżeniowej.
Wszystkie transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową są autoryzowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia kontrolę nad wydatkami.

Transakcje do kwoty 50 PLN nie wymagają wprowadzenia kodu PIN.

Informacja dla użytkowników Internet Bankingu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż istnieje możliwość włączenia hasła maskowalnego, które jest dodatkowym zabezpieczeniem przy logowaniu do Internet Bankingu.

Rekomendujemy włączenie tego zabezpieczenia wszystkim użytkownikom w jak najszybszym czasie.

  Aby włączyć nowe zabezpieczenie prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Zmiany w płatnościach internetowych kartą!

Jeżeli dokonują Państwo płatności przez Internet przy uzyciu kart prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Uprzejmie informujemy, że Bank wprowadza od 1 lutego 2015 r dodatkowe zmiany wynikające z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w następującym zakresie:

  • wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
  • z dniem 1.02.2015r. limit dla transakcji internetowych (z wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych) został ustalony zgodnie z limitem dla transakcji bezgotówkowych. W celu zmiany limitu dla płatności w Internecie (z wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych), Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Animacja na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

           Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa, jakie są zalety korzystania z elektronicznego dostępu do konta i jakich zasad należy przestrzegać, aby ustrzec się przed wykradzeniem danych.


Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu: