Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Możliwość zresetowania hasła w Internet Bankingu

Szanowni Klienci,

W oknie logowania do systemu bankowości elektronicznej umożliwiono zresetowanie hasła w przypadku zablokowania dostępu przez trzykrotne błędne wprowadzenie hasła lub jego zapomnienie.

 

W celu zresetowania hasła do bankowości internetowej należy:

1. Wybrać Problem z logowaniem? Zresetuj hasło

2. Następnie należy wprowadzić IdentyfikatorNumer telefonu.

   

 

3. Po zatwierdzeniu operacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny na adres email podany w Banku, należy go odczytać ze skrzynki email i wprowadzić w oknie logowania w polu Kod wiadomości email.

4. Ostatni etap resetowania hasła, to poprawna odpowiedź na pytania weryfikacyjne wyświetlone w bankowości internetowej i zatwierdzenie operacji.

 

 

 

Rodzina 500+, Dobry Start 300+, Tarcza PFR - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2021 r. w godz. 23:00-23:59 w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych nie będzie możliwości złożenia wniosków w programie Tarcza PFR, 500+ oraz Dobry Start 300+.
 
Przepraszamy za utrudnienia.

MojeID i Profil zaufany - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia przez Ministerstowo Cyfryzacji prac serwisowych dniu 24 sierpnia br. od godziny 22:00 do godziny 23:00 mogą wystąpić utrudnienia przy logowaniu za pomocą Profilu Zaufanego .

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

Myszyniec, dnia 03.09.2021 r.

Szanowni Klienci,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty bankomatowe, wpłatomat czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Banku www.kbsmyszyniec.pl, w zakładce Oprocentowanie i Opłaty, znajduje się dokument - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Indywidualnych, która będzie obowiązywać od 04.11.2021 r. oraz  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Instytucjonalnych, która będzie obowiązywać od 04.10.2021 r.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz dostosowania ich treści do przepisów prawa.  

Proponowane zmiany dokonuje się na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2 i ust. 3) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 62/ZRBD/2020 z dnia 27.08.2020r.
(§ 100 ust. 2 i ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami, Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrost inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Wzrost opłaty za przelew SWIFT, TARGET i SORBNET realizowane w placówkach Banku;
 • Wzrost opłat za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia;
 • Wprowadzenie prowizji od wpłat gotówkowych we wpłatomacie Banku;
 • Wprowadzenie opłat dotyczących kanałów elektronicznych: za hasła autoryzacyjne w Internet Bankingu oraz zmiany w zakresie usługi SMS Banking;
 • Wprowadzenie opłat za sprawdzenie salda w bankomacie;
 • Wprowadzenie prowizji z tytułu prolongaty technicznej oraz prowizji rekompensacyjnej – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części
 • Wprowadzenie opłaty za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej
 • Wprowadzenie opłaty dotyczącej dokonania blokady środków lub jej zniesienia
  z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innych bankach lub innych zobowiązań;
 • Ulega zmianie:
  • określenie minimalnego progu opłaty przygotowawczej;
  • opłata za użytkowanie karty bankomatowej;
  • wydanie na wniosek Klienta pism o charakterze zaświadczeń dotyczących kredytu oraz odpisu umowy kredytu;
 • Wprowadzenie opłat za nową usługę – przelew natychmiastowy Express Elixir;
 • Wprowadzenie opłaty za przekształcenie rachunku z zachowaniem dotychczasowego nr NRB;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty;
 • Wprowadzono również zmiany porządkowe nie mające wpływu na wysokość dotychczasowych opłat i prowizji.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat, mają Państwo możliwość:

 • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

lub

 • wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń/dyspozycji przez Państwa oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie prowizji i opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

                                                                           

                                                                                                             Zarząd

                                                                                      Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                         w Myszyńcu

 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów indywidualnych obowiązująca od 04.11.2021r.: 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów instytucjonalnych obowiązująca od 04.10.2021r.: 

BLIKOMANIA


Korzystasz z BLIKA? Weź udział w loterii BLIKOMANIA. Jak to zrobić? Zarejestruj się na stronie www.blikomania.pl, wybierz aplikację „Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.” i w dowolny sposób płać BLIKIEM lub wypłacaj pieniądze z bankomatów.

Codziennie możesz wygrać 100 zł. Loteria trwa 4 miesiące – na koniec każdego z nich weźmiesz udział w losowaniu jednej z nagród głównych – 100 000 zł! Nie używasz BLIKA? Zobacz jakie to proste – wystarczy aplikacja banku!

 

Uwaga na nowe warianty oszustwa na pracownika infolinii banku!

Szanowni Klienci, 

W związku z rosnącą w kraju liczbą przypadków "OSZUSTWA NA PRACOWNIKA BANKU", zachęcamy do zapoznania się filmem, który przedstawia w jaki sposób przestępcy próbują uzyskać dostęp do rachuku bankowego.
Prosimy wszystkich Klientów o zachowanie czujności i ogranicznone zaufanie podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer 297721022