Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

Myszyniec, dnia 03.09.2021 r.

Szanowni Klienci,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty bankomatowe, wpłatomat czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Banku www.kbsmyszyniec.pl, w zakładce Oprocentowanie i Opłaty, znajduje się dokument - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Indywidualnych, która będzie obowiązywać od 04.11.2021 r. oraz  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Instytucjonalnych, która będzie obowiązywać od 04.10.2021 r.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz dostosowania ich treści do przepisów prawa.  

Proponowane zmiany dokonuje się na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2 i ust. 3) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 62/ZRBD/2020 z dnia 27.08.2020r.
(§ 100 ust. 2 i ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami, Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrost inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Wzrost opłaty za przelew SWIFT, TARGET i SORBNET realizowane w placówkach Banku;
 • Wzrost opłat za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia;
 • Wprowadzenie prowizji od wpłat gotówkowych we wpłatomacie Banku;
 • Wprowadzenie opłat dotyczących kanałów elektronicznych: za hasła autoryzacyjne w Internet Bankingu oraz zmiany w zakresie usługi SMS Banking;
 • Wprowadzenie opłat za sprawdzenie salda w bankomacie;
 • Wprowadzenie prowizji z tytułu prolongaty technicznej oraz prowizji rekompensacyjnej – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części
 • Wprowadzenie opłaty za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej
 • Wprowadzenie opłaty dotyczącej dokonania blokady środków lub jej zniesienia
  z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innych bankach lub innych zobowiązań;
 • Ulega zmianie:
  • określenie minimalnego progu opłaty przygotowawczej;
  • opłata za użytkowanie karty bankomatowej;
  • wydanie na wniosek Klienta pism o charakterze zaświadczeń dotyczących kredytu oraz odpisu umowy kredytu;
 • Wprowadzenie opłat za nową usługę – przelew natychmiastowy Express Elixir;
 • Wprowadzenie opłaty za przekształcenie rachunku z zachowaniem dotychczasowego nr NRB;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty;
 • Wprowadzono również zmiany porządkowe nie mające wpływu na wysokość dotychczasowych opłat i prowizji.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat, mają Państwo możliwość:

 • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

lub

 • wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń/dyspozycji przez Państwa oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie prowizji i opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

                                                                           

                                                                                                             Zarząd

                                                                                      Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                         w Myszyńcu

 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów indywidualnych obowiązująca od 04.11.2021r.: 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów instytucjonalnych obowiązująca od 04.10.2021r.: 

Uwaga na nowe warianty oszustwa na pracownika infolinii banku!

Szanowni Klienci, 

W związku z rosnącą w kraju liczbą przypadków "OSZUSTWA NA PRACOWNIKA BANKU", zachęcamy do zapoznania się filmem, który przedstawia w jaki sposób przestępcy próbują uzyskać dostęp do rachuku bankowego.
Prosimy wszystkich Klientów o zachowanie czujności i ogranicznone zaufanie podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer 297721022

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, Zrzeszenia BPS i firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie i nakłaniać Cię do:

 • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,

 • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),

 • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),

 • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie. PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer 29 77 21 022.

MojeID i Profil zaufany - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia przez Ministerstowo Cyfryzacji prac serwisowych dniu 24 sierpnia br. od godziny 22:00 do godziny 23:00 mogą wystąpić utrudnienia przy logowaniu za pomocą Profilu Zaufanego .

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Bankomat z możliwością wpłat

Klienci Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego mogą wpłacać w bankomacie, bezpośrednio na rachunek.

Kurpiowski Bank Spółdzielczy uruchomił nowoczesny bankomat recyklingowy z wpłatomatem w którym jedną z usług jest możliwość dokonywania przez Klientów Banku wpłat dużych kwot, bezpośrednio na rachunki bankowe. Urządzenie umożliwia wpłacanie gotówki na swoje konto osobiste, firmowe. Księgowanie jest natychmiastowe a to oznacza, że  środki od razu będą dostępne na rachunku, bez czekania.


Wpłatomaty  znajdują w następujących lokalizacjach:

 • Kurpiowski Bank Spółdzileczy w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 56
 • Oddział w Łysych, ul. Henryka Sienkiewicza 38A


Przykładowe usługi:

 • tradycyjne wypłaty z rachunku bez limitów dla Klientów Banku,
 • wpłaty bezpośrednio na rachunek klienta (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku i możliwa do wykorzystania np.: w innych bankomatach, kasach banku, lub w bankowości elektronicznej)
 • funkcja wrzutni nocnej np. wpłaty utargów sklepu (do 300 banknotów w jednej transakcji)
 • operacje księgowane on-line 24/h,
 • wpłaty i wypłaty bezdotykowe poprzez aplikację mobilna Nasz Bank i smarKARTĘ.
 • przelewy na zewnętrze rachunki poprzez wpłatomat.
 • odczyt kart za pomocą bezprzewodowego czytnika NFC

 

Zalety:

 • Zwiększone limity wypłaty dla Klienta banku
 • Wpłaty bezpośrednio na rachunek Klienta, do 200 banknotów jednorazowo dla Klientów Banku (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku i możliwa do wykorzystania)
 • Możliwość wpłaty dużych kwot, np. wpłaty utargów sklepu
 • Dodatkowe usługi tj. wypłata bez karty, doładowanie telefonu, wydrukowanie wyciągu ostatnich operacji na rachunku.


Wskazówki:

 • Nie należy wkładać do wpłatomatu banknotów zniszczonych, pogiętych, posklejanych bądź mokrych,
 • Wpłatomat przyjmuje do 300 banknotów jednorazowo,
 • Wpłatomat przyjmuje tylko polskie banknoty o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 500 zł.
 • Wpłatomat nie przyjmuje monet!

Aby korzystać z powyższych funkcjonalności, Klient banku musi aktywować usługę „Mój Rachunek”. Usługę tą uruchamia się w bankomacie samodzielnie i jednorazowo.


Jak aktywować usługę „Mój rachunek”?

1. Włóż kartę do bankomatu i wybierz język po czym wprowadź PIN,


2.
 Wybierz funkcję „Odblokuj PIN”,

 moj rachunek 1


3.
 Wybierz opcję „Aktywuj usługę Mój rachunek”,

moj rachunek 2

 

4. Jako hasło wpisz ten sam PIN dwukrotnie,

moj rachunek 3

5. Naciśnij „Akceptuj”.

Informacja na temat Bankomatu przy "Biedronce"

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym remontem obiektu przy ul. Stefanowicza 47 (sklep Biedronka) w miesiącach wrzesień - październik 2021 bankomat Kurpiowskiego Banku Spóldzielczego w Myszyńcu będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.