Menu

zastrzezenia kart

 

 

TARCZA PFR – WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek „Umocowanie beneficjenta”,
  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJE I ZALECENIA DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Zwracamy się z prośbą o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami - telefonicznego lub mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną Internet Banking oraz bankowość mobilną „Nasz Bank”;
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line;
 • w celu pobrania gotówki korzystania przede wszystkim z bankomatów. Zwracamy się również z prośbą o przestrzeganie zasad w zakresie przebywania w placówce Banku:
 • prosimy, na obsługę poczekać przed placówką – to konieczne i powszechne środki ostrożności,
 • prosimy, zachować odległość przynajmniej 1,5 metra od pozostałych osób,
 • w naszych placówkach regularnie dezynfekujemy urządzenia oraz udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, które rekomendujemy używać przed podejściem do stanowisk obsługi.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji oraz zrozumienie, które ma na celu bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu

Smart Karta

SmartKARTA to usługa w aplikacji mobilnej pozwalająca wypłacać pieniądze bezdotykowo w bankomacie!

Usługa dostępna jest w aplikacji mobilnej banku – Nasz Bank.  To wygodna i bezpieczna metoda obsługi rachunku we wpłatomacie.

 • domyślny dzienny limit wypłaty smartKARTĄ – 1000 zł
 • max. możliwy dzinny limit wypłaty smartKARTĄ – 2000 zł
Jak korzystać ze smartKARTY w bankomacie?
 1. Uruchom aplikacje mobilną banku spółdzielczego – Nasz Bank
 2. Włącz smartKARTĘ i zeskanuj kod graficzny (QR kod), który wyświetla się w bankomacie.
 3. W bankomacie wybierz rodzaj transakcji (wypłata) i potwierdź w aplikacji mobilnej.

Korzystaj też z bezdotykowej wypłaty smartKARTĄ. Nie musisz wtedy wcale dotykać bankomatu!

 

Instrukcja Smart Karta:

 

MojeID i Profil zaufany - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia przez Ministerstowo Cyfryzacji prac serwisowych, w dniu 29 października br. wystapi niedostępność usługi mojeID oraz profilu zaufanego w godz. od 23:00 do 23:30. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Od 10.11.2020r. POK w Czarni czynny

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż od dnia 10 listopada br. Punkt Obsługi Klienta w Czarnia będzie ponownie czynny.