• Aktualności
  • Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

18-04-2024

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych

 
Szanowni Państwo,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2024r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wdrożenia ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, z której wynika obowiązek Banku związany z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszej placówce przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12 godzin.;

- dodanie nowej przyczyny wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez nas w przypadku umieszczenia klienta na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli rachunek wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem, jeżeli Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Posiadacz rachunku wykorzystuje działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem

- aktualizacji definicji usługi bankowości elektronicznej, systemu bankowości internetowej i mobilnej oraz zapisów o wykazie usług dostępnych w bankowości elektronicznej;

- dodania zapisów w jaki sposób możesz powiadomić nas o zmianie swoich danych osobowych dot. zawartej umowy, adresu do korespondencji czy utraty dokumentu tożsamości;

 

Zmiany nie wpłyną negatywnie na ceny produktów i usług, z których Państwo korzystają

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych dostępny jest w placówkach Banku lub na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

                                                                            

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

 

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.