• Kod SWIFT i IBAN

Kod SWIFT i IBAN

KOD SWIFT - ośmioznakowy kod (czasem składa się z jedenastu znaków, dodatkowe trzy oznaczają, np. oddział banku) używany do transakcji międzynarodowych, który pozwala na zidentyfikowanie instytucji finansowej.
W Polsce nazywa się go kodem SWIFT, za granicą natomiast określa się go mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Kod jest jawny, stały, niezmienny oraz unikalny dla każdego banku.

Kod Swift (BIC) Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu: POLUPLPR

IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, w Polsce obowiązuje od 1 lipca 2004 r. na mocy Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach. Uzyskanie polskiego numeru IBAN dla danego konta jest bardzo proste, wystarczy 28-cyfrowy numer używanego przez Państwa rachunku poprzedzić literami PL

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.