• Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

 Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu realizując obowiązek określony w :

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
  • Ustawie Prawo bankowe (Dz.U. z 2015r. z późn. zm.,
  • Zasadach i Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Uchwała nr 218/2014 KNF),
  • Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego

przedstawia Politykę Informacyjną Banku.

Polityka Informacyjna Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu została przyjęta  Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Banku. 

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.