• Zastrzeganie dokumentów i kart

Zastrzeganie dokumentów i kart

Zastrzeganie kart płatniczych

Jak zastrzec kartę?

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:

 •     telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 801 321 456
 •     w każdym oddziale Banku
 •     za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828
 •     za pośrednictwem portalu kartowego: 

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu. Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty,
 • mDowód.

Aby dokonać zastrzeżenia dokumentu należy posiadać numer utraconego dokumentu oraz numer PESEL osoby zastrzegającej.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

W systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają.

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.