• Gwarancje BFG

Gwarancje BFG

logo bfg

Informujemy, że od dnia 09 października 2016 roku depozyty zgromadzone w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10.06.2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).

Szczegółowe informacje na temat BFG można znaleźć na stronie internetowej https://bfg.pl

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.