• Aktualności
  • Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat za czynności Bankowe

Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat za czynności Bankowe

04-12-2023

Myszyniec, dn. 30.11.2023r.

Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat za czynności Bankowe

 

Szanowni Państwo,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, uprzejmie informuje, że z dniem 2 stycznia 2024r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu dla klientów instytucjonalnych oraz z dniem 1 marca 2024r.
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych.

Zmiany stawek podyktowane są wzrostem kosztów świadczenia usług przez Bank na skutek powszechnego wzrostu cen energii, paliw i dóbr konsumpcyjnych, a także cen usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Modyfikacje dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych za czynności związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów oferowanych klientom instytucjonalnym oraz indywidualnych, m.in. związanych z realizacją dyspozycji Klienta oraz obsługą wpłat gotówkowych.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych, mają Państwo możliwość:

  • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty płatniczej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

lub

  • wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Brak działań ze strony Klienta będzie równoznaczne z akceptacją powyższych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dostępna jest w placówkach Banku lub na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

 

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.