• Kredyt Bezpieczna Gotówka

  Kredyt Bezpieczna Gotówka

  Nazwa produktu: Bezpieczna Gotówka
  Przeznaczenie produktu

  Sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Klienta nie związanych z prowadzoną działalnością rolniczą lub gospodarczą. Kredytobiorca sam decyduje na co przeznaczy pieniądze.

  Bez koniczności udokumentowania ich wykorzystania.

  Segment docelowy Klienci indywidualni – osoby fizyczne,  w tym osóby fizyczne uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Minimalna kwota kredytu 1 000 PLN
  Maksymalna kwota kredytu 250 000 PLN
  Okres kredytowania

  do  96 miesięcy

  Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu!

  Wymagania wobec Klienta

  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej wyliczanej zgodnie z procedurami Banku.

  Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek kredytowy.

  2.  1 dokument tożsamości.

  3.  Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe.

  4.  Dokument potwierdzający źródło i wysokość  dochodów zgodnie z wymogami Banku.

  Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej

  Rodzaj oprocentowania Stałe w całym okresie kredytowania
  Wysokość oprocentowania Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielcztym w Myszyńcu.
  Prowizje Wysokość prowizji określa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielcztym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych.
  Inne warunki

  Klient ma możliwość ubezpieczenia kredytu w ramach oferty dostępnej w Banku

  Klient ma możliwość wyboru daty spłaty rat oraz sposobu spłaty (raty malejące lub stałe)

  Reprezentatywny przykład (RRSO)

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 3,00%

  RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11.68%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  44 470,31 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 3 552,87 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 118,42 PLN oraz koszt ubezpieczenia na życie w wariancie podstawowym 2 667,00 PLN (przyjęty dla Kredytobiorcy w wieku 45 lat). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 162 899,31 PLN.

   REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 3,70%

  RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11,04%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  42 632,31 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 4 381,87 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN i opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 118,42 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 161 061,31 PLN.

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – PROWIZJA 4,50%

  RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 01.02.2022 wynosi 11,36%, zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  118 429,00 PLN, umowa zawarta w dniu 01.02.2022r na okres 84 miesięcy, oprocentowanie stałe 8,95% w stosunku rocznym, pierwsza rata w wys. 1 482,00 zł i 83 raty w wys. 1 409,00 PLN każda,  płatne do ostatniego  dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  43 579,75 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 37 460,02 PLN, prowizja w wysokości 5 329,30 PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 8 zł miesięcznie, tj. 672,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,10% kwoty wnioskowanej kredytu 36,93 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 162 008,75 PLN.


  Pliki do pobrania:

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.