• Kredyt w ROR

  Kredyt w ROR

  Nazwa produktu: Kredyt w ROR (w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POLkonto)
  Przeznaczenie kredytu Sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Klienta nie związanych z prowadzoną działalnością rolniczą lub gospodarczą. Kredytobiorca sam decyduje na co przeznaczy pieniądze.
  Segment docelowy Klienci indywidualni – osoby fizyczne - posiadający rachunek POLkonto w Banku.
  Minimalna kwota kredytu Minimalna kwota kredytu 1000 PLN
  Maksymalna kwota kredytu

  Maksymalna kwota kredytu w ROR wynosi 80 000 PLN, przy czym maksymalna wysokość kredytu w ROR wyliczana jest na podstawie historii wpływów na ROR i uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na ten rachunekz ostatnich 3 miesięcy; określana jest w następujący sposób:

  1)    po 3 miesiącach posiadania rachunku – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów,

  2)    po 5 miesiącach posiadania rachunku – 4-krotność średnich miesięcznych wpływów,

  3)    po 8 miesiącach posiadania rachunku – 5-krotność średnich miesięcznych wpływów,

  4)    po 12 miesiącach posiadania rachunku – 7-krotność średnich miesięcznych wpływów.

  Okres kredytowania

  12 miesięcy

  Kredyt w ROR może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy kredytu lub aneksu, jeśli nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta

  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej wyliczanej zgodnie z procedurami Banku.

  Regularne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR.

  Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek kredytowy.

  2.  1 dokument tożsamości.

  3.  Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe.

  4.  Dokument potwierdzający źródło i wysokość  dochodów zgodnie z wymogami Banku.

  Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej

  Rodzaj oprocentowania Stałe
  Wysokość oprocentowania Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych.
  Prowizje Wysokość prowizji określa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielcztym w Myszyńcu dla klientów indywidualnych.
  Reprezentatywny przykład (RRSO)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 3 700 zł, umowa zawarta na okres 12 miesięcy (przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie wykorzystany będzie limit kredytu w koncie), spłata kapitału jednorazowa na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Stopa oprocentowania kredytu stała w wysokości 11% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 4 234,50 w tym: całkowita kwota kredytu 3 700 zł, całkowity koszt kredytu 534,50 zł, na który składają się: odsetki 407 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% kwoty kredytu, tj. 55,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku 12 zł oraz opłata przygotowawcza 0 zł

  Kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2023r. na reprezentatywnym przykładzie

   

  Pliki do pobrania:

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.