• Aplikacja Mobilna KBS Myszyniec

  am logo

  KBS Myszyniec to aplikacja mobilna systemu bankowości elektronicznej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

  Aplikacja ta umożliwia Państwu korzystanie z usług Banku na urządzeniach mobilnych w swobodny i bezpieczny sposób, dostęp do finansów bez względu na czas i miejsce.

  Korzyści:

  • Bezpieczeństwo: aplikacja zapewnia dostęp chroniony kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
  • Wygoda: swobodny dostęp do konta oraz brak konieczności przepisywania haseł z wiadomości SMS.
  • Kontrola: aplikacja wysyła darmowe powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

   

  Aplikacja mobilna KBS Myszyniec umożliwia:

  • dostęp do rachunków,
  • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
  • wykonywanie przelewów Split Payment,
  • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  • obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
  • obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
  • mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
  • odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
  • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

  Korzystanie z aplikacji mobilnej KBS Myszyniec jest bezpłatne.

  Autoryzacja mobilna

  Aplikacja KBS Myszyniec może służyć również do autoryzacji dyspozycji składanych w systemach Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm. Aplikacja zapewnia zgodną z dyrektywą PSD2, dodatkową, bezpieczną i wygodną autoryzację transakcji bankowych i dyspozycji składanych w systemie. Autoryzacja mobilna w aplikacji zastępuje jednorazowe hasła autoryzujące wysyłane w komunikatach SMS. Użytkownik systemu bankowości internetowej nie musi czekać na SMS i przepisywać haseł z telefonu do systemu w komputerze. Niezbędne dane do autoryzacji dyspozycji wysyłane są do aplikacji i wyświetlane jako powiadomienia na telefonie. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji, żeby zatwierdzić lub odrzucić dyspozycję. Powiadomienia autoryzacyjne wysyłane są na telefon niezależnie od tego, czy aplikacja w danym momencie jest uruchomiona, czy też nie. Użytkownik aplikacji ma możliwość wglądu w pełną historię zleceń autoryzujących wraz ze szczegółami autoryzowanych operacji powiązanych z rachunkiem.

  Powiadomienia autoryzujące wysyłane są jako wiadomości PUSH. Komunikaty nie są dostępne dla innych aplikacji, dają pełną gwarancję bezpieczeństwa i autentyczności.

  Aplikacja KBS Myszyniec dla systemu Android jest dostępna w Google Playpod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bsmyszyniec.naszbank

  oraz w formie QR kodu:

  qr am

  Aplikacja dla systemu iOS jest dostępna pod adresem: https://apps.apple.com/pl/app/kbs-myszyniec/id1491889375?l=pl

   

  Instukcje instalacji, aktywacji i użytkowania aplikacji mobilnej:

 • Polityka prywatności aplikacji mobilnej

   

  1. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.
  1. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
  2. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
  3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
   1. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
   2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
    • pamięci,
    • komunikacji sieciowej
    • pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
    • informacji o lokalizacji,
    • aparatu fotograficznego,
    • danych kontaktów.
  1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
  2. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
  3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
  4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
Plac Wolności 56
07-430 Myszyniec

KRS: 0000145644
NIP: 7581000889
REGON: 000508632
tel: 29 77-21-022

Oddział w Myszyńcu

Adres:
Plac Wolności 56
07-430 Myszyniec

Tel: 29 77-21-022

Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Oddział w Łysych

Adres:
ul. Sienkiewicza 38 A

07-437 Łyse


Tel: 29 77-25-015
Dyrektor: 29 77-25-909

Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Oddział w Ostrołęce

Adres:
ul. Dzieci Polskich 2
07-410 Ostrołęka

Tel.: 29 691-16-60

Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Oddział w Rozogach

Adres:
ul. Rynek 12
12-114 Rozogi

Tel.: 89 72-26-012
Dyrektor: 89 72-26-011

Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

Adres:
ul. Władysława Broniewskiego 2B
07-415 Olszewo-Borki

Tel.: 29 764-25-08

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Punkt Kasowy w Czarni

Adres:
Czarnia
07-431 Czarnia

Tel.: 29 77-27-013

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

Punkt Kasowy w Łysych

Adres:
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse

Tel.: 29 691-13-71

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.