• Kredyt Inwestycyjny

  Kredyt Inwestycyjny

  Kto może się ubiegać?

  Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, którzy chcą sfinansować nakłady inwestycyjne

  Bank finansuje 80% nakładów inwestycyjnych

  Klient musi posiadać zdolność kredytową według zasad oceny Banku

  Na co można przeznaczyć kredyt?

  1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych:

  a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, w tym też używanych,

  b) zakupu ziemi,

  c) zakupu lub budowy nieruchomości,

  d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,

  e) przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  f) modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

  g) zakupu udziałów lub akcji;

  h) spłaty kredytu/ów inwestycyjnego/ych w innym banku lub KBS w Myszyńcu.

  Finansujemy również nakłady poniesione przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 1, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.  

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

  1) posiadanie rachunku bieżącego w Banku.

  Maksymalna kwota kredytu i okres kredytu

  Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

  Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat, przy czym w przypadku inwestycji polegających na budowie budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem okres spłaty wynosi do 20 lat.

  Formy spłaty kredytu Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących płatnych w okresach miesięcznych lub kwartalnych lub na podstawie indywidualnie ustalonego harmonogramu dostosowanego do potrzeb Klienta.
  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

  Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych.

  Prowizje Wysokość  opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.