• Rolnicy
 • Kredyty
 • Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
 • Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  Kto może się ubiegać?

  Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

  Klient musi posiadać zdolność kredytową według zasad oceny Banku

  Przeznaczenie produktu Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej, tj. zakup: nawozów mineralnych, paliwa, pasz, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, itp.
  Maksymalna kwota kredytu Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz ilości posiadanych użytków rolnych, zarówno własnych jak i dzierżawionych. Maksymalna wysokość kredytu to 1 500,00 zł na 1ha użytków rolnych. Ilość użytków rolnych określa się na postawie decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok obowiązujący oraz umów dzierżawy.
  Okres kredytowania Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 12 miesięcy.
  Formy spłaty kredytu

  1. Spłata kredytu może następować w zależności od możliwości płatniczych Klienta oraz charakteru transakcji:

  1) w malejących miesięcznych/kwartalnych ratach kapitałowo-odsetkowych;

  2) kapitał jednorazowo na koniec okresu – odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie;

  3) kapitał wg ustalonego indywidualnie harmonogramu spłat - odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie.

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

  Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych.

  Prowizje Wysokość  opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.