• Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Kto może się ubiegać?

  Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego i posiadają w Banku rachunek bieżący.

  Klient musi posiadać zdolność kredytową według zasad oceny Banku

  Przeznaczenie produktu

  Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

  Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta Kredyt może być udzielony, jeżeli Wnioskodawca posiada rachunek bieżący w Banku od co najmniej 6 miesięcy, poprzez który prowadzi rozliczenia z tytułu prowadzonej działalności głównie w formie bezgotówkowej lub posiada czynny rachunek w innym banku od minimum 6 m-cy lub posiada kredyt w rachunku bieżącym w innym banku od co najmniej 6 miesięcy i wnioskuje o przeniesienie kredytu
  Maksymalna kwota kredytu Wysokość udzielonego Kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona od  wysokości dotychczasowych średnich miesięcznych wpływów na rachunek oraz zdolności kredytowej Klienta.
  Okres kredytowania Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.
  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

  Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych.

  Prowizje Wysokość  opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

  <p><strong>Pliki do pobrania:</strong></p>
  <ul>
  <li><a href="/images/pliki/pliki_do_pobrania/firmy/regulamin_kredytowania_klientow_instytucjonalnych.pdf">Regulamin kredytowania klientów instytucjonalnych</a></li>
  <li><a href="/images/pliki/pliki_do_pobrania/rolnicy/kwestionariusz_osobisty_rolnik.pdf">Kwestionariusz osobisty</a></li>
  <li><a href="/images/pliki/pliki_do_pobrania/rolnicy/wniosek_o_kredyt_obrotowy_hipoteczny.pdf">Wniosek o kredyt obrotowy, hipoteczny</a></li>
  </ul>

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.