• LOKATY TERMINOWE

  LOKATY TERMINOWE

  Lokaty terminowe są najatrakcyjniejszą i najmniej ryzykowną formą oszczędzania.
  Wysokie oprocentowanie zapewnia, że Twoje pieniądze pracują na Ciebie.

  Oferujemy:

  Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w złotych:

  • lokaty ON (overnight)
  • 7 - dniowe
  • 14 - dniowe
  • 21 - dniowe
  • 1 - miesięczne
  • 3 - miesięczne
  • 6 - miesięczne
  • 12 - miesięczne

  Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł.
   
  Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w EUR i USD: 

  • 1 - miesięczne
  • 3 - miesięczne
  • 6 - miesięczne
  • 12 - miesięczne

  Minimalna kwota lokaty wynosi 100,00 EUR lub 100,00 USD.

  Odsetki dopisywane są do lokaty w dniu upływu zadeklarowanego terminu.
  Jeżeli po upływie okresu zadeklarowanego lokata nie zostanie zlikwidowana,
  Bank automatycznie odnawia ją na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu wznowienia.
  Wypłata dopisanych odsetek nie narusza warunków umowy i może nastąpić w czasie trwania następnego okresu przechowywania lokaty.
  Bank nie pobiera prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych.

  Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.