• RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY

  RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY

  RACHUNEK BANKOWY DLA ROLNIKÓW W PLN

  Dla rolników prowadzony jest rachunek bieżący i pomocniczy w złotych, przeznaczony do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością.

  Umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych w złotych
  • szybką realizację dyspozycji bezgotówkowych
  • realizację stałych zleceń płatniczych i poleceń zapłaty
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziałach i punktach Banku

  Posiadaczowi rachunku bankowego oferujemy:

  • profesjonalną i szybką obsługę w placówkach Bankuobsługę kredytową, w tym odnawialny kredyt w rachunku bieżącym
  • dostęp do rachunku 24h na dobę dzięki systemowi Home Banking / Internet Banking
  • kartę bankomatową i płatniczą Visa Electron Bussines
  • SMS-ową informację o wysokości salda i obrotach na rachunku 

  Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:45

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.