• Aktualności
  • Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY CZARNIA

Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY CZARNIA

16-04-2024

ZAWIADAMIANIE O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu zawiadamia Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego o Zebraniach Grup Członkowskich podczas których, Zarząd KBS:

  • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
  • przedstawi propozycję zmiany w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej, dotyczącej sposobu wybierania Członków Rady Nadzorczej,
  • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zebrania dla poszczególnych Grup Członkowskich z terenu GMINY CZARNIA odbędą się w następujących terminach:

GRUPY CZŁONKOWSKIE WCHODZĄCE W SKŁAD GMINY  CZARNIA

Grupa Członkowska nr 14

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Bandysie

Długie

1

Centrala Myszyniec

25.04.2024

1. Jan Tomasz Ossowski - Prezes Zarządu KBS,
2. Marzena Prusaczyk - Dyrektor Oddziału w Myszyńcu

13:30

Grupa Członkowska nr 15

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Brzozowy Kąt

Czarnia

Rutkowo

1

Centrala Myszyniec

25.04.2024

1. Jan Tomasz Ossowski - Prezes Zarządu KBS,
2. Marzena Prusaczyk - Dyrektor Oddziału w Myszyńcu

14:00

Grupa Członkowska nr 16

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Cupel

Cyk

Michałowo

Surowe

inne miejscowości wchodzące do Gminy Czarnia

2

Centrala Myszyniec

25.04.2024

1. Jan Tomasz Ossowski - Prezes Zarządu KBS,
2. Marzena Prusaczyk - Dyrektor Oddziału w Myszyńcu

14:30

 

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.