• Aktualności
  • Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY ROZOGI

Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY ROZOGI

16-04-2024

ZAWIADAMIANIE O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu zawiadamia Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego o Zebraniach Grup Członkowskich podczas których, Zarząd KBS:

  • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
  • przedstawi propozycję zmiany w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej, dotyczącej sposobu wybierania Członków Rady Nadzorczej,
  • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

Zebrania dla poszczególnych Grup Członkowskich z terenów GMINY ROZOGI odbędą się w następujących terminach

GRUPY CZŁONKOWSKIE WCHODZĄCE W SKŁAD GMINY ROZOGI

Grupa Członkowska nr 11

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Borki Rozogowskie
Faryny
Kokoszki
Lipniak
Rozogi
Występ
Wysoki Grąd
inne miejscowości wchodzące do Gminy Rozogi

2

Oddział w Rozogach

24.04.2024

1. Bogumiła Olk - Wiceprezes Zarządu KBS,
2. Agnieszka Sójka - Dyrektor Oddziału w Rozogach

14:00

Grupa Członkowska nr  12

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Księzy Lasek
Klon
Kilimany
Kiełbasy
Łuka
Orzeszki
Radostowo
Suchoros Nowy
Wujaki
Wilamowo
Zawojki

2

Oddział w Rozogach

24.04.2024

1. Bogumiła Olk - Wiceprezes Zarządu KBS,
2. Agnieszka Sójka - Dyrektor Oddziału w Rozogach

14:30

Grupa Członkowska nr 13

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Antonia
Dąbrowy
Kwiatuszki Wielkie
Kowalik
Rozogi Kolonia
Spaliny Wielkie

2

Oddział w Rozogach

24.04.2024

1. Bogumiła Olk - Wiceprezes Zarządu KBS,
2. Agnieszka Sójka - Dyrektor Oddziału w Rozogach

15:00

 

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.