• Aktualności
  • Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY ŁYSE

Zebranie Grup Członkowskich z terenu GMINY ŁYSE

16-04-2024

ZAWIADAMIANIE O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu zawiadamia Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego o Zebraniach Grup Członkowskich podczas których, Zarząd KBS:

  • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
  • przedstawi propozycję zmiany w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej, dotyczącej sposobu wybierania Członków Rady Nadzorczej,
  • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

Zebrania dla poszczególnych Grup Członkowskich z terenów GMINY ŁYSE odbędą się w następujących terminach:

GRUPY CZŁONKOWSKIE WCHODZĄCE W SKŁAD GMINY ŁYSE

Grupa Członkowska nr 6

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Łyse
Pupkowizna

3

GOKSiR
07-437 Łyse;
ul. Henryka Sienkiewicza 46 (Sala I piętro)

26.04.2024r

Jan Tomasz  Ossowski – Prezes Zarządu

Michał Marek Krzynowek – Dyrektor Oddziału 

1100

Grupa Członkowska nr 7

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Baba
Plewki
Serafin
Szafranki
Tartak

2

 GOKSiR
07-437 Łyse;
ul. Henryka Sienkiewicza 46 (Sala I piętro) 

26.04.2024r

 Jan Tomasz  Ossowski – Prezes Zarządu

Michał Marek Krzynowek – Dyrektor Oddziału

1130 

Grupa Członkowska nr 8

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Klenkor
Piątkowizna
Wejdo
Zalas

2

 GOKSiR
07-437 Łyse;
ul. Henryka Sienkiewicza 46 (Sala I piętro) 

26.04.2024r 

Jan Tomasz  Ossowski – Prezes Zarządu

Michał Marek Krzynowek – Dyrektor Oddziału 

1200 

Grupa Członkowska nr 9

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Antonia
Dęby
Dudy Puszczańskie
Grądzkie
Łączki
Tyczek
Warmiak
Wyżega

3

  GOKSiR
07-437 Łyse;
ul. Henryka Sienkiewicza 46 (Sala I piętro)

26.04.2024r 

Jan Tomasz  Ossowski – Prezes Zarządu

Michał Marek Krzynowek – Dyrektor Oddziału 

1230 

Grupa Członkowska nr 10

liczba delegatów

Miejsce Zebrania

Data Zebrania Grupy członkowskiej

Prowadzący zebranie

Godzina Zebrania

Dawia
Lipniki
Złota Góra
inne miejscowości wchodzące w skład Gminy Łyse

2

 GOKSiR
07-437 Łyse;
ul. Henryka Sienkiewicza 46 (Sala I piętro) 

26.04.2024r 

Jan Tomasz  Ossowski – Prezes Zarządu

Michał Marek Krzynowek – Dyrektor Oddziału 

1300 

 

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.